RSQ Technologies

Złamanie kości to stan, w którym ciągłość tkanki kostnej została przerwana w całości bądź jej części. Przyczyną złamań są urazy różnego typu (upadki, wypadki, kontuzje, uderzenie). Ryzyko złamań rośnie w przypadku osteoporozy, nowotworów kości, wieku podeszłego. Osoby uprawiające sporty ekstremalne również znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka.

Złamanie kości

Objawy

Ogólne objawy tego rodzaju uszkodzeń to ból, który nabiera na intensywności podczas próby poruszenia objętą złamaniem okolicą. Część ciała zazwyczaj jest zdeformowana, opuchnięta i często, z powodu krwotoku wewnętrznego, pojawiają się zmiany w kolorze takim jak zaczerwienienie, siność. Pojawia się tkliwość dotykowa w okolicy złamania oraz osłabienie kończyny objętej uszkodzeniem.

Rodzaje złamań kości

Złamania można podzielić na:

 • Złamania całkowite – ciągłość kości została przerwana w całym przekroju;
 • Złamania częściowe – kość nie została złamana w całym przekroju;
 • Złamania proste – złamania kości długich gdzie nie zostały uszkodzone tkanki okoliczne, wyróżnia się złamania proste:
 1. Bez przemieszczenia – fragmenty kości zachowują oś
 2. Z przemieszczeniem – końce złamanej kości są przesunięte względem siebie;
 • Złamanie wieloodłamowe – złamanie kości na więcej niż 2 fragmenty;
 • Złamanie zamknięte – nie zostaje uszkodzona skóra przez fragmenty kostne;
 • Złamanie otwarte – złamany fragment kostny przerywa ciągłość skóry;
 • Złamanie zaklinowane – odłamy kostne zostają wbite „w siebie”. Dotyczy kości długich
 • Złamanie patologiczne – zachodzi w wyniku niewielkiego urazu bądź następuje bez uchwytnej przyczyny. Spowodowane jest to procesem chorobowym uogólnionym lub miejscowym (np. nowotwory, odwapnienie kości, zaniki kostne);
 • Złamania awulsyjne – powstaje w wyniku oderwaniu kawałka kości będącego przyczepem ścięgna pociągającego mięśnia;
 • Złamanie zmęczeniowe – przyczyną uszkodzenia są przeciążenia kości wynikające z powtarzających się zbyt nasilonych wysiłków;
 • Złamania typu zielonej gałązki – częściowe, zazwyczaj występuje u dzieci, w którym dochodzi do złamania okostnej w części, bądź nie dochodzi do przerwania jej ciągłości w ogóle (złamanie podokostnowe).

W zależności na przebieg szczeliny złamania podzielić można na:

 • Złamania skośne;
 • Złamania spiralne;
 • Złamania poprzeczne;
 • Złamania wieloodłamowe.

W zależności od rodzaju mechanizmu złamania można podzielić na:

Sklep Spirulina
 • Złamania na skutek skręcenia – odłamy kości zrotowane są względem siebie;
 • Złamania na skutek przesunięcia;
 • Złamania na skutek oderwania (awulsyjne – opisane wyżej);
 • Złamanie na skutek niefizjologicznego zgięcia.

Leczenie złamań

Najważniejszym celem leczenia jest uzyskanie pełnego zrostu kostnego oraz przywrócenie funkcjonalności uszkodzonej okolicy ciała w możliwie największym stopniu.

Jeśli pojawia się zanik tętna na złamanej kończynie poniżej uszkodzenia, czujesz parestezje (drętwienie, mrowienie) bądź zauważyłeś zasinienie skóry poniżej złamania NIEZWŁOCZNIE UDAJ SIĘ DO LEKARZA!

Podstawowymi ogólnymi zaleceniami podczas leczenia złamań są:

– opanowanie krwotoku;
– unieruchomienie złamanej części (najczęściej opatrunek gipsowy);
– nastawienie przemieszczonych odłamów;
– suplementacja wapniem i białkiem;
– rehabilitacja po zdjęciu opatrunku gipsowego (przywrócenie siły mięśniowej, funkcjonalnego zakresu ruchu oraz likwidacja obrzęków).

Profilaktyka

1) W przypadku uprawiania sportów ekstremalnych, używaj odpowiednich ochraniaczy i zabezpieczeń.
2) Osoby cierpiące na osteoporozę powinny unikać sytuacji o zwiększonym ryzyku upadku oraz zastosować specjalne środki bezpieczeństwa w domu (usunąć śliskie nawierzchnie, progi w drzwiach, dywaniki, zamontować poręcze oraz maty antypoślizgowe itp.).
3) Stosować dietę bogatą w wapń, białko witaminę D3.
4) Podczas jazdy samochodem zapinać pasy.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław