Sprawdzony Fizjoterapeuta

Rumień galwaniczny (przekrwienie)

powstaje w czasie zabiegu, utrzymuje się ok. 30 minut po zabiegu. Intensywniejszy (silniejsze rozszerzenie naczyń krwionośnych) pod katodą, mniejszy pod anodą.

Wyróżniamy trzy okresy:

Okres I – rozszerzenie naczyń powierzchownych skóry, powodujące jej zaczerwienienie.
Okres II – rozszerzenie naczyń po upływie ok. 30 minut słabnie lub ustępuje.
Okres III – głębokie przekrwienie tkanek, utrzymuje się do kilku godzin.

Medfile

Po ustąpieniu odczynu ze strony powierzchownych naczyń krwionośnych następuje wystąpienie intensywniejszego rumienia cieplnego w miejscu podanym uprzednio działaniu prądu (utrzymuje się przekrwienie naczyń głębiej położonych).

Aktualizacja:

Strefa Fizjoterapii