Kataforeza

Kataforeza jest pojęciem związanym z elektroforezą, która z kolei należy do zjawisk elektrokinetycznych. Dotyczy przemieszczania się cząsteczek obdarzonych ładunkiem dodatnim w kierunku bieguna ujemnego. Pojęcie anaforezy rozpatruje się w związku z omawianiem tematu prądu stałego.   Charakterystyka zjawisk elektrokinetycznych Zjawiska elektrokinetyczne polegają na przesunięciu względem siebie faz: rozproszonej i rozpraszającej koloidów tkankowych pod wpływem pola […]

Anaforeza

Anaforeza jest pojęciem związanym z elektroforezą, która z kolei należy do zjawisk elektrokinetycznych. Dotyczy przemieszczania się cząsteczek obdarzonych ładunkiem ujemnym w kierunku bieguna dodatniego. Pojęcie anaforezy rozpatruje się w związku z omawianiem tematu prądu stałego.   Czym są zjawiska elektrokinetyczne? Zjawiska elektrokinetyczne polegają na przesunięciu względem siebie faz: rozproszonej i rozpraszającej koloidów tkankowych pod wpływem […]

Jonoforeza – metodyka i leki

Jonoforeza jest zabiegiem fizykalnym z zakresu elektrolecznictwa polegającym na wprowadzeniu za pomocą prądu stałego do tkanek jonów o leczniczym działaniu. Można zatem stwierdzić, że do zabiegu jonoforezy mogą być wykorzystane wyłącznie związki chemiczne ulegające dysocjacji elektrolitycznej.   Jonoforeza – metodyka zabiegu Skóra w miejscu zabiegowym musi być czysta i sucha, ponieważ mogłoby dojść do wprowadzenia […]

Rumień galwaniczny

Rumień galwaniczny (przekrwienie) powstaje w czasie zabiegu, utrzymuje się około 30 minut po zabiegu. Obserwuje się intensywniejszy (silniejsze rozszerzenie naczyń krwionośnych) pod katodą, a nieco mniejszy pod anodą.   Rumień galwaniczny – podstawy fizyko-chemiczne Ważnym elementem zabiegów elektroleczniczych z wykorzystaniem prądu stałego (oraz powstawania rumienia galwanicznego) jest powstawanie ciepła w tkankach. Tworzy się ono w […]

Stymat S-300

Stymat S-300 jest przenośnym aparatem elektronicznym zbudowanym techniką obwodów drukowanych, w II klasie ochrony przed porażeniem. Przykład takiego aparatu został przedstawiony poniżej. Stymat S-300 – dane techniczne Aparat jest zasilany napięciem 220 V, 50 Hz, a podstawowa częstotliwość pracy wynosi około 4000 Hz. Zarówno jego wymiary, jak i masa zbliżone są do stymulatorów wersji Stymat. […]

Magnoter D26

Magnoter D26 jest urządzeniem wykorzystywanym w fizykoterapii do leczenia zmiennym polem elektromagnetycznym. Przykład takiego urządzenia przedstawiono na zdjęciu poniżej. Aparatura do magnetostymulacji Urządzenie do magnetoterapii polem małej częstotliwości składa się z generatora prądu małej częstotliwości, układów elektronicznych umożliwiających regulację parametrów tego prądu oraz aplikatora. Większość urządzeń posiada 2 lub więcej aplikatorów, przy czym każdy z […]

Stymat S-210

Stymat S-210 jest aparatem do terapii prądami Bernarda, wiąże się zatem z elektrolecznictwem. Przykład takiego urządzenia przedstawiono na zdjęciu poniżej. Stymat S-210 – dane techniczne Amplituda prądu galwanicznego wynosi 15 mA, a rezystancja pacjenta – 0-3 kΩ. Rodzaje i amplituda prądów impulsowych widnieje na tablicy (na urządzeniu). Aparat wykonano w drugiej klasie ochrony przeciwporażeniowej. Dodatkowo […]