Stymat S-300

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Stymat S-300 jest przenośnym aparatem elektronicznym zbudowanym techniką obwodów drukowanych, w II klasie ochrony przed porażeniem. Przykład takiego aparatu został przedstawiony poniżej.

Stymat S-300 – dane techniczne

Aparat jest zasilany napięciem 220 V, 50 Hz, a podstawowa częstotliwość pracy wynosi około 4000 Hz. Zarówno jego wymiary, jak i masa zbliżone są do stymulatorów wersji Stymat. Zakres regulacji natężenia prądów wyjściowych wynosi 0-60 mA przy oporności 500 Oma.

Stymat S-300 wytwarza prądy interferencyjne o częstotliwości zmieniającej się rytmicznie w sposób automatyczny w zakresach:

 • 0-10 Hz;
 • 0-100 Hz;
 • 90-100 Hz.

Okres powtarzania zmiany częstotliwości wynosi 30 sekund.

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Wartość chwilowa różnicy częstotliwości prądów wyjściowych jest sygnalizowana przez wskaźnik zbudowany z diod elektroluminescencyjnych. Natomiast alternatywnym rodzajem wykorzystania aparatu jest ustawienie ręczne stałej częstotliwości prądów wyjściowych.

Cechą charakterystyczną omawianego aparatu jest możliwość stosowania prądów wyjściowych w postaci modulowanej lub niemodulowanej w amplitudzie. Obwiednia modulacji, która odbywa się w przeciwfazie w czasie 10 sekund, posiada przebieg trójkątny. Głębokość modulacji amplitudy prądu jest równa lub większa od 30%.

Właściwą wartość częstotliwości obydwu prądów wyjściowych zapewnia układ kalibracji.

Pomiary cech sygnałów terapeutycznych

Poniżej przedstawiony został schemat postępowania w przypadku pomiaru cech sygnałów terapeutycznych generowanych przez urządzenie do terapii prądem zmiennym małej i średniej częstotliwości Stymat S-300.

 1. Uruchomić urządzenie Stymat S-300, a następnie symulować rezystancję pacjenta Rp= 500 Oma. Zaobserwować na oscyloskopie sygnały generowane w dwóch torach przy braku modulacji amplitudowej i częstotliwościowej. Obserwacje przeprowadzić przy podłączeniu jednokanałowym (sygnały oglądać oddzielnie);
 2. Powtórzyć obserwacje z punktu poprzedniego przy podłączeniu dwukanałowym. Zwrócić uwagę na znaczenie funkcji ”synchronizacja” oscyloskopu. Dostroić jeden z generatorów urządzenia Stymat S-300;
 3. Określić stabilność generatorów przy podłączeniu do oscyloskopu XY (obserwacja krzywych Lissajous);
 4. Zmierzyć częstotliwość sygnałów w obu torach. Przy interpretacji wyników pomiaru zwrócić uwagę na rodzaj pomiaru częstotliwości (wartość chwilowa, wartość średnia);
 5. Wyznaczyć współczynnik zniekształceń dla sygnałów generowanych w obu torach;
 6. Włączyć w urządzeniu Stymat S-300 funkcję „modulacja amplitudy”. Zaobserwować relacje między sygnałami w obu torach. W tym celu wykorzystać funkcję XY oscyloskopu (obserwacja krzywych Lissajous);
 7. Określić cechy sygnału modulacji amplitudowej. Wyznaczyć okres modulacji amplitudowej oraz głębokość modulacji;
 8. Poczynić podobne obserwacje przy włączeniu funkcji „modulacja częstotliwości” (automatyczna oraz ręczna);
 9. Wyznaczyć okres modulacji częstotliwościowych oraz dewiację częstotliwości;
 10. Określić widmo sygnałów: niemodulowanego, zmodulowanego amplitudowo, zmodulowanego częstotliwościowo. Dla sygnału zmodulowanego zaobserwować wstęgę boczną. Dla każdej modulacji wskazać cechy kilku prążków (częstotliwość i amplituda).

Bibliografia

 1. Aparatura do terapii prądem zmiennym małej i średniej częstotliwości, Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej, Politechnika Wrocławska.
 2. Mika T., Fizykoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996.


Polecane produkty:

Zapisz się do newslettera!

Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *