Fotodepilacja Wrocław

Wysiłek dynamiczny (krótkotrwały)

Wysiłek dynamiczny

W czasie wysiłków dynamicznych przeważają izotoniczne skurcze mięśni. Napięcie mięśni przy tego typu wysiłkach jest stałe, zmienia się natomiast ich długość (np. marsz, bieg, jazda na rowerze, pływanie). Miarą intensywności wysiłków dynamicznych może być wykonana praca, wydatek energetyczny lub zapotrzebowanie tlenowe organizmu podczas wykonywania wysiłku.
U osób wydolnych i zaadaptowanych do wysiłku, wysiłek dynamiczny powoduje uruchomienie tzw. pompy mięśniowo-sercowej – gdy fala tętna w tętnicy przenosi się na sąsiadujące z nią żyły, naciska je powodując mechaniczne wypychanie części krwi ku górze. Nie zachodzi zjawisko Valsalvy. U osób słabo przygotowanych do wysiłku zachodzą podobne zmiany jak w wysiłkach statycznych.

Zmiany parametrów krążeniowo-oddechowych

– parametry krążeniowe będą wzrastać, nie wystąpi faza równowagi czynnościowej (steady state), ponieważ czas trwania wysiłku jest zbyt krótki;
– parametry oddechowe będą początkowo wykazywały niewielki spadek, po czym następuje ich wzrost.

Sklep Spirulina

Wpływ wysiłku dynamicznego na organizm

– wzrasta objętość wyrzutowa serca;
– wzrasta pojemność minutowa serca;
– następuje ekscentryczny przerost lewej komory serca;
– maleje opór obwodowy – szybkie rozprowadzanie kwasu mlekowego.

Energetyka wysiłków krótkotrwałych

Podczas wysiłku dynamicznego tempo utylizacji ATP kilkakrotnie przewyższa możliwość jego produkcji w procesach tlenowych; reakcje beztlenowe są głównym mechanizmem resyntezy ATP. Początkowo energia pozyskiwana jest z rozpadu fosfagenu do ATP i fosfokreatyny do około 5 sekundy trwania wysiłku. Kolejnym procesem aktywowanym w produkcji energii jest rozpad glikogenu mięśniowego w czasie glikolizy beztlenowej – jest to reakcja kwasomlekowa – następuje duże nagromadzenie kwasu mlekowego w mięśniach i we krwi, który zaburzając równowagę kwasowo-zasadową spowoduje zaburzenie homeostazy. Po wysiłku zwiększa się stężenie kwasu mlekowego, a obniżeniu ulega pH krwi oraz zmniejsza się poziom zasad buforujących.

Zmęczenie w wysiłkach dynamicznych – przyczyny

– zwolnienie tempa produkcji ATP w stosunku do jego zużycia;
– zużycie zasobów fosfokreatyny oraz glikogenu mięśniowego;
– nagromadzenie kwasu mlekowego;
– akumulacja jonów wodorowych i potasowych.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław