Medfile

Wydolność tlenowa

to zdolność do wykonywania wysiłków długotrwałych bez znacznego narastania zmęczenia. Wykorzystywana jest tu głównie energia z przemian tlenowych.
Przyjęło się, że miarą wydolności tlenowej jest poziom maksymalnego poboru tlenu (VO2max).

Aby podnieść wydolność tlenową stosowane są metody treningowe takie jak:
– metoda ciągła;
– metoda interwałowa;
– metoda powtórzeniowa;
– metoda zmienna.

Sklep Spirulina

Poprawę wydolności można zauważyć po kilku tygodniach treningu.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław