Sprawdzony Fizjoterapeuta

Wskaźnik ABI

(ankle-brachial index) – wskaźnik kostkowo-ramienny. Dotyczy przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. Norma wskaźnika ABI mieści się w granicach 0,9-1,2. Mniejsze wartości świadczą o zwężeniu tętnic kończyn dolnych.

Medfile

Aktualizacja:

Strefa Fizjoterapii