Fotodepilacja Wrocław

Dodatkowe pobudzenia komorowe

mogą występować:

-> pojedynczo;
-> jako para pobudzeń;
-> jako częstoskurcz komorowy – 3 i więcej występujące po sobie pobudzenia:
– częstoskurcz nieutrwalony – do 30 s;
– częstoskurcz utrwalony – powyżej 30 s.

Sklep Spirulina

Cechy charakterystyczne w zapisie EKG:

– brak załamka P;
– poszerzony zespół QRS (>0,12 s);
– odwrócony załamek T;
– miarowy rytm, obecna przerwa wyrównawcza;
– częstoskurcz komorowy widoczny jako cykliczne “falbanki”.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław