Fizjoexpert Futuro

Mięsień dwugłowy ramienia (musculus biceps brachii)

– położony jest powierzchownie na przedniej powierzchni ramienia. Przebiega od łopatki do kości promieniowej i jest dobrze widoczny podczas skurczu z powodu znacznego pogrubienia.

Przyczepy:

pp:

– głowa długa (caput longum) – guzek nadpanewkowy łopatki;

– głowa krótka (caput breve) –  wyrostek kruczy łopatki;

pk:

Sklep Spirulina

– guzowatość kości promieniowej.

Czynność:

mięsień dwugłowy ramienia działa na staw ramienny i staw łokciowy:
– odwodzi ramię. Głowa krótka współpracuje z mięśniem kruczoramiennym – przywodzi, przodozgina i nawraca (staw ramienny);
– zgina i odwraca przedramię (staw łokciowy).

Po obu stronach mięśnia dwugłowego ramienia przebiegają dwie bruzdy: boczna i przyśrodkowa.
W bruździe bocznej biegnie żyła odpromieniowa, a w bruździe przyśrodkowej, położone są: żyła odłokciowa, natomiast pod nią tętnica ramienna oraz nerw pośrodkowy.

Unerwienie:

splot ramienny, nerw mięśniowo-skórny.

Unaczynienie:

gałęzie mięśniowe odchodzące od tętnicy ramiennej.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław