Fizjoexpert Futuro

Pozycja anatomiczna jest to ustawienie człowieka, do którego odnoszą się osie ciała, kierunki ruchu, płaszczyzny i położenie struktur anatomicznych. Anatomiczna pozycja używana jest m.in. w atlasach anatomii. Dzięki niej specjaliści z zakresu medycyny komunikują się między sobą, aby za pomocą specjalistycznego nazewnictwa, często po łacinie, opisywać struktury anatomiczne.

Pozycja anatomiczna:

 • w pozycji stojącej, głowa skierowana na wprost;
 • kończyny dolne blisko siebie, stopy w lekkiej rotacji zewnętrznej;
 • kończyny górne wyprostowane, swobodnie zwieszone wzdłuż tułowia;
 • strona dłoniowa ręki skierowana ku przodowi;
 • oczy otwarte zwrócone do przodu;
 • neutralny wyraz twarzy z zamkniętymi ustami;
 • palce stóp wyprostowane i stopy złączone.

Osie ciała:

 • pionowa/długa (axes verticales) – przebiegająca z góry na dół;
 • pozioma/poprzeczna (axes transversales) – biegnąca prostopadle do pionowej;
 • strzałkowa (axes sagittales) – przebieg prostopadły do obu powyższych.

Płaszczyzny ciała

Płaszczyzny ciała przecinają się pod kątem prostym i dzielą ciało człowieka w różnych kierunkach. Wyróżnia się płaszczyzny takie jak:

Konferencje Bioptron
 • strzałkowa (planum sagittale);
 • czołowa (planum frontale);
 • poprzeczna (planum transversale).

Anatomiczne słownictwo w pozycji anatomicznej

Znajomość anatomicznej pozycji oraz nazewnictwa pozwalającego opisać lokalizacje danej struktury anatomicznej pozwala uniknąć nieporozumień związanych z odniesieniem się do wybranej partii ciała człowieka. W środowisku medycznym na całym świecie używa się nomenklatury łacińskiej. Podstawowe zwroty opisujące pozycję anatomiczną to:

 • górny (superior);
 • dolny (inferior);
 • przyśrodkowy (medialis);
 • boczny (lateralis);
 • przedni (anterior);
 • tylny (posterior);
 • koniec bliższy (proximal);
 • koniec dalszy (distal);
 • wewnętrzny (internal);
 • zewnętrzny (external);
 • brzuszny (palmar);
 • grzbietowy (dorsal);
 • powierzchowny (superficial);
 • głęboki (profundus);
 • środkowy (central);
 • obwodowy (peripheral);
 • ipsilateralny, czyli po tej samej stronie np. lewe oko leży ipsilateralnie do lewego ucha;
 • contralateralny, po drugiej stronie np. lewe oko jest contralateralnie do prawego oka.

Ruchy anatomiczne

Wykonywanie ruchów w stawach opisuje się następującymi zwrotami:

 • prostowanie
 • zginanie
 • odwodzenie
 • przywodzenie
 • nawracanie
 • odwracanie
 • unoszenie
 • obniżanie
 • zginanie w bok
 • obracanie

Obszary ciała

W celach opisu i lokalizacji danej struktury, ciało człowieka dzieli się na obszary:

 • głowa
 • twarz
 • tułów
 • klatka piersiowa
 • brzuch
 • grzbiet
 • krocze
 • kończyna górna
 • kończyna dolna
Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław