Fizjoexpert Futuro

Nerw łokciowy (nervus ulnaris)

odchodzi z pęczka przyśrodkowego splotu ramiennego – C8-Th1. Zaopatruje przednio-przednio-przyśrodkową część ramienia i ręki.

Nerw łokciowy – przebieg

Nerw łokciowy po wyjściu z jamy pachowej przechodzi na ramię obok tętnicy ramiennej. Następnie przechodzi przez przegrodę międzymięśniową i układa się w bruździe nerwu łokciowego kości ramiennej. Przenikając pomiędzy głowami mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka, nerw łokciowy przedostaje się na przedramię. Zmierza dalej do nadgarstka pomiędzy mięśniem zginaczem głębokim palców, a zginaczem łokciowym nadgarstka. W okolicy nadgarstka nerw łokciowy rozgałęzia się na gałąź grzbietową ręki (ramus dorsalis manus) i gałąź dłoniową ręki (ramus palmaris manus).

Odgałęzienia

1. Gałąź do stawu łokciowego.
2. Gałąź do mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka.
3. Gałąź do mięśnia zginacza głębokiego palców.
4. Gałąź do tętnicy łokciowej (tzw. nerw Henlego).
5. Gałąź grzbietowa ręki.
6. Gałąź dłoniowa ręki (skórna).
7. Gałąź głęboka.
8. Gałąź powierzchowna.

Konferencje Bioptron

Obszar unerwiany przez nerw łokciowy

Gałęzie mięśniowe:

– m. zginacz łokciowy nadgarstka;
– m. zginacz głęboki palców – część łokciowa;
– mięśnie kłębika;
– mięśnie międzykostne;
– mięśnie glisowate III i IV.

Gałęzie skórne:

– przyśrodkowa część ręki po obu stronach.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław