Fotodepilacja Wrocław

Mięśnie zginacze kończyny górnej (musculi flexores membri superiori)

Mięśnie zginające staw ramienny

1. Część obojczykowa mięśnia naramiennego (pars claviculares musculi deltoideus).Mięśnie zginacze kończyny górnej
2. Głowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia (caput brevis musculi biceps brachii).
3. Część obojczykowa mięśnia piersiowego większego (pars claviculares musculi pectorales major).
4. Mięsień kruczo-ramienny (m. coracobrachialis).

Mięśnie zginające staw łokciowy

1. Mięsień dwugłowy ramienia (m. biceps brachii).
2. Mięsień ramienny (m. brachialis).
3. Mięsień ramienno-promieniowy (m. brachioradialis).
4. Mięsień nawrotny obły (m. pronator teres).
5. Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka (m. extensor capri radialis longus).
6. Mięsień zginacz promieniowy nadgarstaka (m. flexor capri radialis).
7. Mięsień dłoniowy długi (m. palmaris longus).

Mięśnie zginające dłoniowo w stawie nadgarstkowym

1. Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka (m. flexor capri radialis).
2. Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka (m. flexor capri ulnaris).
3. Mięsień dłoniowy długi (m. palmaris longus).
4. Mięsień zginacz powierzchowny palców (m. flexor digitorum superficialis).
5. Mięsień zginacz głęboki palców (m. flexor digitorum profundus).
6. Mięsień zginacz długi kciuka (m. flexor pollicis longus).
7. Mięsień odwodziciel długi kciuka (m. abductor pollicis longus).

Mięśnie zginające w stawie nadgarstkowo-śródręcznym kciuka (ruch przeciwstawiania kciuka)

1. Mięsień przeciwstawiacz kciuka (m. oppones pollicis).
2. Mięsień zginacz krótki i długi kciuka (m. flexor pollicis brevis et longus).
3. Mięsień przywodziciel kciuka (m. adductor pollicis).
4. Mięsień odwodziciel krótki kciuka (m. abductor pollicis brevis).

Sklep Spirulina

Mięśnie zginające w stawach śródręczno-paliczkowym i międzypaliczkowym kciuka

1. Mięsień zginacz długi kciuka (m. flexor pollicis longus).
2. Mięsień zginacz krótki kciuka (m. flexor pollicis brevis).
3. Mięsień przywodziciel kciuka (m. adductor pollicis).
4. Mięsień odwodziciel krótki kciuka (m. abductor pollicis brevis).

Mięśnie zginające w stawach śródręczno-paliczkowych palców II-V

1. Mięsień zginacz powierzchowny palców (m. flexor digitorum superficialis).
2. Mięsień zginacz głęboki palców (m. flexor digitorum profundus).
3. Mięsień zginacz krótki palca małego (m. flexor digiti minimi brevis).
4. Mięsień dłoniowy długi (m. palmaris longus).
5. Mięśnie glistowate (mm. lumbricales).
6. Mięśnie międzykostne (mm. interossei).
7. Mięsień odwodziciel palca małego (m. abductor digiti minimi).

Mięśnie zginające w stawach międzypaliczkowych palców II-V

1. Mięsień zginacz powierzchowny palców (m. flexor digitorum superficialis).
2. Mięsień zginacz głęboki palców (m. flexor digitorum profundus).
3. Mięsień zginacz krótki palca małego (m. flexor digiti minimi brevis).

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław