Fotodepilacja Wrocław

Mięsień zginacz powierzchowny palców (musculus flexor digitorum superficialis) leży pod mięśniem zginaczem łokciowym nadgarstka. Jego ścięgno można wyczuć pomiędzy ścięgnami mięśnia dłoniowego długiego i mięśnia zginacza łokciowego. Przyczep początkowy ma dwie głowy (przyśrodkowa, czyli głowa ramienno-łokciowa oraz głowa promieniowa).

Mięsień zginacz powierzchowny palców

Przyczepy:

pp:

Sklep Spirulina
  • głowa ramienno-łokciowa (caput humeroulnare) – nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej i wyrostek dziobiasty kości łokciowej;
  • głowa promieniowa (caput radiale) – powierzchnia przednia kości promieniowej przy nasadzie bliższej (wzdłuż linii, która przebiega od guzowatości do przyczepu mięśnia nawrotnego obłego).

Mięsień posiada 4 końcowe ścięgna układające się (przed wejściem w kanał nadgarstka) w 2 warstwy:

  • powierzchniowo (ścięgno dla palców III i IV);
  • głębiej (ścięgna dla palców II i V).

pk:

Czynność

  • Mięsień zginacz powierzchowny palców zgina stawy, nad którymi ma swój przebieg. Wspomaga zginanie w stawie łokciowym oraz jest zginaczem stawu promieniowo-nadgarstkowego. Zgina również stawy śródręczno-paliczkowe, szczególnie międzypaliczkowe bliższe. Mięsień zginacz powierzchowny palców może działać na wszystkie stawy wcześniej wymienione lub tylko na poszczególne. Dodatkowo zbliża on palce do siebie.

Unerwienie:

Mięsień zginacz powierzchowny palców unaczynienie:

  • gałęzie od tętnicy promieniowej;
  • gałęzie od tętnicy łokciowej.
Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław