Adiadochokinezja

Maj 27, 2011

Adiadochokinezja – jest to niemożność wykonywania w szybkim tempie ruchów naprzemiennych takich jak np. nawracanie i odwracanie ręki.

Chód tylnopowrózkowy

Marzec 20, 2011

Chód tylnopowrózkowy (sznurowy, defiladowy, generalski) – występuje u pacjentów z zapaleniem sznurów tylnych rdzenia kręgowego. Cechuje go dysmetria, nierówne kroki. Chory nadmiernie zgina kolana, wyrzuca podudzia w przód, uderza piętą o podłoże, obserwuje ruch stopy. W przypadku zamkniętych oczów może dojść do upadku.

Chód móżdżkowy

Marzec 20, 2011

Chód móżdżkowy – występuje u chorych z zaburzeniami koordynacji i równowagi. Jest to chód na szerokiej podstawie. Brak fizjologicznych współruchów tułowia i kończyn dolnych.

Chód parkinsonowski

Marzec 20, 2011

Chód parkinsonowski (małymi kroczkami) – tułów usztywniony i pochylony w przód. Chory ma trudności w zainicjowaniu i zatrzymaniu chodu. Brak fizjologicznych współudziałów kończyn górnych, twarz maskowata.

Chód koszący (hemiparetyczny) – występuje u pacjentów z niedowładem spastycznym, połowiczym pochodzenia mózgowego. Chód umożliwiają zachowane ruchy w stawie biodrowym (chory zatacza półokręgi), brak zgięcia w stawie kolanowym, stopa w ustawieniu końsko-szpotawym. Noga „idzie” na zewnątrz, aby nie zahaczyć o podłoże.

Chód spastyczny (kurczowy)

Marzec 20, 2011

Chód spastyczny (kurczowy) – występuje u pacjentów z niedowładem spastycznym obu kończyn dolnych. Jest to chód niepewny, chory porusza się z trudnością, zaczepia palcami stóp o podłoże.

Chód kaczkowaty

Marzec 20, 2011

Chód kaczkowaty – występuje u pacjentów z niedowładem mięśni obręczy biodrowej i ud, co jest powodem kołysania się na boki podczas chodu, trudności z wchodzeniem po schodach. Najczęściej u chorych z postępującą dystrofią mięśni.

Chód bociani (brodzący)

Marzec 20, 2011

Chód bociani (brodzący) występuje u pacjentów z niedowładem wiotkim obu kończyn dolnych (najczęściej, najsilniej dotyczy mięśni prostowników stóp), u chorych z zapaleniami wielonerwowymi, stopa opadająca.

Chód paretyczny (niedowładny) występuje u pacjentów z niedowładem wiotkim obu kończyn dolnych. Chory porusza się z trudnością, powłóczy nogami, z trudem odrywa stopę od podłoża.

Łuk odruchowy

Marzec 18, 2011

Łuk odruchowy droga jaką przebywa impuls nerwowy od receptora do efektora. Zbudowany jest on z 5 głównych części: 1. Receptora 2. Aferentnego włókna nerwowego (dośrodkowa droga doprowadzająca neuronu czuciowego – grzbietowa) 3. Ośrodkowego układu nerwowego (kora mózgu, rdzeń kręgowy, móżdżek) 4. Eferentnego włókna nerwowego (odśrodkowa droga wyprowadzająca neuronu ruchowego – brzuszna) 5. Efektora

« poprzednia stronanastępna strona »