Szukaj
Szukaj

Dysmetria

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Dysmetria to objaw neurologiczny charakterystyczny dla uszkodzeń móżdżku lub nerwów przewodzących bodźce czuciowe z proprioreceptorów. Odnosi się do nieprawidłowej trajektorii ruchu dowolnego i znacznie pogarsza jakość życia codziennego pacjenta. Bardzo często problem ten określa się również jako brak zdolności do prawidłowej oceny odległości między ciałem a przedmiotem.

Dysmetria

Dysmetria – przyczyny

Dysmetria pojawia się najczęściej w przebiegu uszkodzenia móżdżku, w tym w ataksji móżdżkowej. Niezborność móżdżkowa może być natomiast konsekwencją zarówno uszkodzenia struktur samego móżdżku, jak i jego dróg aferentnych lub eferentnych. Jeśli uszkodzenie móżdżku jest jednostronne, wówczas dysmetria dotyczy wyłącznie jednej strony ciała. Najczęściej uszkodzenie móżdżku (a więc i pojawienie się dysmetrii) wiąże się z następującymi problemami:

Dysmetria może być również konsekwencją uszkodzenia nerwów przewodzących bodźce z proprioreceptorów, czyli receptorów reagujących na procesy zachodzące wewnątrz organizmu i odpowiedzialnych za czucie głębokie.

Zobacz również: Zaburzenia czucia głębokiego.

Dysmetria – objawy

Pacjenci z dysmetrią mają dużą trudność z zahamowaniem ruchu dowolnego w wybranym momencie i błędnie szacują odległość między ciałem a przedmiotem. Przykładem jest choćby sięganie po szklankę z wodą i zbyt mocne pchnięcie jej, co powoduje wylanie wody lub zbicie szklanki. Innym razem osoba chora ma problem ze swobodnym zamknięciem ust po szerokim ziewaniu, co skutkuje silnym uderzeniem zębów o siebie. W przebiegu dysmetrii obserwuje się błędną trajektorię ruchu, prowadzącą do powstania nieadekwatnego co do zakresu ruchu celowego. W efekcie pojawia się:

Patronite
Patronite
 • hipometria – niedosięganie do celu;
 • hipermetria – kończyna mija się z celem.

Dysmetria to objaw licznych chorób i urazów neurologicznych, któremu bardzo często towarzyszą także następujące objawy:

 • dyssynergia – zaburzona koordynacja skurczów różnych grup mięśniowych biorących udział w wykonywaniu czynności złożonych, co powoduje zmniejszenie płynności ruchu;
 • dysdiadochokineza – nieprawidłowe wykonywanie szybkich ruchów naprzemiennych;
 • obniżenie napięcia mięśniowego;
 • drżenie o częstotliwości 4-7 Hz;
 • dyzartria móżdżkowa – nieprawidłowość dotycząca artykulacji oraz intonacji;
 • zaburzenia ruchów gałek ocznych przyjmujące postać oczopląsu, porażenia spojrzenia czy upośledzenia ruchów wodzących gałek ocznych.

Pojawienie się powyższych objawów jednocześnie z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na uszkodzenia móżdżku.

Diagnostyka

Dysmetrię można bardzo łatwo rozpoznać podczas zwykłego badania neurologicznego. Wystarczy postawić przed pacjentem szklankę z wodą lub jakikolwiek inny przedmiot, a następnie zalecić mu sięgnięcie po niego. Zadaniem dla pacjenta może być również delikatne klaskanie w dłonie, próba palec-nos czy przybicie „piątki” z lekarzem. Chcąc natomiast znaleźć przyczynę dysmetrii należy wykonać rezonans magnetyczny lub tomografię komputerową głowy.

Zobacz również: Testy neurologiczne w badaniu przedmiotowym.

Dysmetria – leczenie

Nie ma skutecznych metod leczenia dysmetrii, jako że jest ona objawem, a nie chorobą. W pierwszej kolejności należy więc trafnie zdiagnozować schorzenie podstawowe czy rodzaj uszkodzenia móżdżku, a następnie wdrożyć leczenie przyczynowe. Jeśli dysmetria wynika z zatrucia alkoholowego, należy odstawić napoje wysokoprocentowe, oczyścić organizm z toksyn i jeśli to konieczne, wysłać pacjenta na odwyk. Przy nowotworach podejmuje się natomiast chirurgiczne usunięcie guzów lub przerzutów, radioterapię bądź chemioterapię. Przy dysmetrii znaczącą rolę odgrywa fizjoterapia neurologiczna. Umożliwia ona jednocześnie zachowanie sprawności i samodzielności pacjentów.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Starowicz-Filip A., Milczarek O., Kwiatkowski S., Bętkowska-Korpała B., Piątek P., Rola móżdżku w regulacji funkcji poznawczych – ujęcie neuropsychologiczne, Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 8/2013.
 2. Manto M., Mechanisms of human cerebellar dysmetria: experimental evidence and current conceptual bases, Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 6/2009.
 3. Kozubski W., Liberski P., Neurologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *