Fizjoexpert Futuro

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – niepostępujące zaburzenia czynności będącego w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, a zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego. Powstaje w czasie ciąży, porodu lub w okresie okołoporodowym. Zespół może ujawnić się w pierwszym miesiącu życia lub do czwartego roku życia.

Mózgowe porażenie mózgowe

Mózgowe porażenie dziecięce – etiologia

 • niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu;
 • znaczna niedokrwistość (krwawienia) u matki;
 • zatrucie ciążowe;
 • niewyrównana cukrzyca u matki;
 • patologie łożyska;
 • patologie pępowinowe;
 • wady rozwojowe płodu;
 • procesy zapalne;
 • niedokrwienie mózgu;
 • wcześniactwo;
 • wylewy śródczaszkowe;
 • hiperbilirubinemia;
 • niedotlenienie okołoporodowe i noworodkowe;
 • nieprawidłowości w okresie porodu;
 • uwarunkowanie genetyczne.

W 30-40% przypadków etiologia niewyjaśniona.

Mózgowe porażenie dziecięce – objawy towarzyszące:

 • zaburzenia rozwoju psychoruchowego;
 • upośledzenie umysłowe;
 • padaczka;
 • zaburzenia wzroku, słuchu;
 • nieprawidłowy rozwój mowy.

Mózgowe porażenie dziecięce – postacie kliniczne:

1. Porażenie spastyczne połowiczne (hemiplegia spastica):

 • związane z czynnikami przedurodzeniowymi (krwawienie, zawały łożyska) i okołoporodowymi (niedotlenienie);
 • może być nabyte (urazy, zakażenia).

Pierwsze objawy:

Sklep Spirulina
 • asymetria ruchów, rączka zwinięta w pięść;
 • dziecko obraca się zawsze przez stronę chorą za pomocą zdrowej;
 • w podparciu na brzuchu obraca się na jednej kończynie;
 • asymetria odruchu Moro.

2. Obustronne porażenie połowicze (hemiplegia spastica bilateralis):

 • kończyny górne są bardziej niedowładne niż dolne;
 • związane z przedporodowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego;
 • należy do najczęstszych (upośledzenie ssania, mowy, widzenia, oczopląs, padaczka);
 • towarzyszące objawy głębokiego upośledzenia umysłowego.

Pierwsze objawy:

 • niemowlę układa się odgięciowo;
 • kończyny górne zgięte, przywiedzione, nadgarstki zgięte, kciuk schowany;
 • widoczna hipertonia kończyn i w zakresie osi głowa-tułów w okresie niemowlęcym;
 • czynności podporowe i chwytne kończyn górnych zaburzone, silny odruch chwytny.

3. Obustronne porażenie spastyczne (diplegia spastica):

 • kończyny dolne są bardziej niedowładne niż górne;
 • u wcześniaków w ok. 50% rozpoznawane rzadko przed 9. miesiącem życia, ze względu na tłumaczenie opóźnionego rozwoju wcześniactwem.

Pierwsze objawy:

 • w ułożeniu na plecach kończyny dolne układają się jedna w rotacji zewnętrznej, druga w rotacji wewnętrznej;
 • obrót wokół ciała – tułów i kończyny dolne w jednej linii, a nie spiralnie;
 • niemożliwe wykonanie ruchów naprzemiennych, pełza tylko za pomocą rąk;
 • gdy osiąga etap siedzenia – tułów łukowato wygięty, wymuszone podparcie kończynami górnymi;
 • gdy stoi – nie może w pełni wyprostować stawów, stoi na palcach.

4. Postać móżdżkowa (ataktyczna), rzadko spotykana:

 • uszkodzenie przedporodowe, czynnik genetyczny;
 • obniżenie napięcia mięśniowego;
 • poziom umysłowy prawidłowy;
 • obok objawów móżdżkowych formy mieszane MPD.

Pierwsze objawy:

 • niemowlęta wiotkie;
 • przy próbie chwytania – zaburzenia koordynacji ruchowej;
 • gwałtowna zmiana pozycji wyzwala grubofaliste drżenie;
 • przy próbie wstawania konieczne podparcie lub trzymanie;
 • samodzielne chodzenie ok. 2-5. roku życia;
 • chód niepewny, na szerokiej podstawie.

5. Postać pozapiramidowa (dyskinetyczna):

 • często przyczyną są zespoły hiperbilirubinemii, także u wcześniaków z niedotlenieniem mózgu.

Pierwsze objawy:

 • dziecko mało ruchliwe, obniżone napięcie mięśniowe;
 • stopniowo lub nagle pojawiają się niezależne od woli wzrosty napięcia mięśniowego;
 • przetrwały odruch Moro;
 • w okresie poniemowlęcym – próba chwytania wyprostowaną kończyną kończy się w miejscu innym, niż zamierzone;
 • ruchy pląsawicze w 3-4 roku życia.
Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław