Mózgowe porażenie dziecięce

//Mózgowe porażenie dziecięce
Targi oraz kongres medycyny fizykalnej i rehabilitacji

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – niepostępujące zaburzenia czynności będącego w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, a zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego. Powstaje w czasie ciąży, porodu lub w okresie okołoporodowym. Zespół może ujawnić się w pierwszym miesiącu życia lub do czwartego roku życia.

MPD – etiologia

– niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu;
– znaczna niedokrwistość (krwawienia) u matki;
– zatrucie ciążowe;
– niewyrównana cukrzyca u matki;
– patologie łożyska;
– patologie pępowinowe;
– wady rozwojowe płodu;
– procesy zapalne;
– niedokrwienie mózgu;
– wcześniactwo;
– wylewy śródczaszkowe;
– hiperbilirubinemia;
– niedotlenienie okołoporodowe i noworodkowe;
– nieprawidłowości w okresie porodu;
– uwarunkowanie genetyczne.

W 30-40% przypadków etiologia niewyjaśniona.

MPD – objawy towarzyszące:

– zaburzenia rozwoju psychoruchowego;
– upośledzenie umysłowe;
– padaczka;
– zaburzenia wzroku, słuchu;
– nieprawidłowy rozwój mowy.

MPD – postacie kliniczne:

1. Porażenie spastyczne połowiczne (hemiplegia spastica):

– związane z czynnikami przedurodzeniowymi (krwawienie, zawały łożyska) i okołoporodowymi (niedotlenienie);
– może być nabyte (urazy, zakażenia).

Pierwsze objawy:

– asymetria ruchów, rączka zwinięta w pięść;
– dziecko obraca się zawsze przez stronę chorą za pomocą zdrowej;
– w podparciu na brzuchu obraca się na jednej kończynie;
– asymetria odruchu Moro.

2. Obustronne porażenie połowicze (hemiplegia spastica bilateralis):

– kończyny górne są bardziej niedowładne, niż dolne;
– związane z przedporodowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego;
– należy do najczęstszych (upośledzenie ssania, mowy, widzenia, oczopląs, padaczka);
– towarzyszące objawy głębokiego upośledzenia umysłowego.

Pierwsze objawy:

– niemowlę układa się odgięciowo;
– kończyny górne zgięte, przywiedzione, nadgarstki zgięte, kciuk schowany;
– widoczna hipertonia kończyn i w zakresie osi głowa-tułów w okresie niemowlęcym;
– czynności podporowe i chwytne kończyn górnych zaburzone, silny odruch chwytny.

3. Obustronne porażenie spastyczne (diplegia spastica):

– kończyny dolne są bardziej niedowładne, niż górne;
– u wcześniaków w ok. 50% rozpoznawane rzadko przed 9. miesiącem życia, ze względu na tłumaczenie opóźnionego rozwoju wcześniactwem.

Pierwsze objawy:

– w ułożeniu na plecach kończyny dolne układają się jedna w rotacji zewnętrznej, druga w rotacji wewnętrznej;
– obrót wokół ciała – tułów i kończyny dolne w jednej linii, a nie spiralnie;
– niemożliwe wykonanie ruchów naprzemiennych, pełza tylko za pomocą rąk;
– gdy osiąga etap siedzenia – tułów łukowato wygięty, wymuszone podparcie kończynami górnymi;
– gdy stoi – nie może w pełni wyprostować stawów, stoi na palcach.

4. Postać móżdżkowa (ataktyczna), rzadko spotykana:

– uszkodzenie przedporodowe, czynnik genetyczny;
– obniżenie napięcia mięśniowego;
– poziom umysłowy prawidłowy;
– obok objawów móżdżkowych formy mieszane MPD.

Pierwsze objawy:

– niemowlęta wiotkie;
– przy próbie chwytania – zaburzenia koordynacji ruchowej;
– gwałtowna zmiana pozycji wyzwala grubofaliste drżenie;
– przy próbie wstawania konieczne podparcie lub trzymanie;
– samodzielne chodzenie ok. 2-5. roku życia;
– chód niepewny, na szerokiej podstawie.

5. Postać pozapiramidowa (dyskinetyczna)

– często przyczyną są zespoły hiperbilirubinemii, także u wcześniaków z niedotlenieniem mózgu.

Pierwsze objawy:

– dziecko mało ruchliwe, obniżone napięcie mięśniowe;
– stopniowo lub nagle pojawiają się niezależne od woli wzrosty napięcia mięśniowego;
– przetrwały odruch Moro;
– w okresie poniemowlęcym – próba chwytania wyprostowaną kończyną kończy się w miejscu innym, niż zamierzone;
– ruchy pląsawicze w 3-4 roku życia.

Polecane produkty:

  Materace Hilding

Zostaw komentarz