Fotodepilacja Wrocław

Uraz okołoporodowy może powstać w czasie porodu siłami natury lub porodu operacyjnego.

Uraz okołoporodowy

Wyróżnia się dwa rodzaje urazów okołoporodowych:

 • uraz mechaniczny – uszkodzenia organizmu płodu występujące w czasie porodu wskutek zadziałania takich czynników jak ucisk, przerwanie, zmiażdżenie, rozciągnięcie tkanek;
 • uraz biochemiczny – niedotlenienie.

 

Uraz okołoporodowy – czynniki predysponujące:

 • poród kleszczowy;
 • poród z użyciem próżnociągu;
 • poród z pomocą ręczną;
 • przedłużony lub zbyt szybko zachodzący poród główkowy;
 • dysproporcje pomiędzy wymiarem główki płodu, a wymiarem miednicy matki (niewspółmierność porodowa);
 • poród dużego płodu (np. z matki cukrzycowej).

Uraz okołoporodowy – czynniki sprzyjające:

 • wady rozwojowe i choroby płodu;
 • płód niedojrzały (wcześniak);
 • nieprawidłowe ułożenie płodu;
 • zaburzenia krążenia u płodu;
 • nieprawidłowości łożyska i naczyń pępowinowych;
 • stany doprowadzające do niedotlenienia płodu (wypadnięcie pępowiny, przedwczesne oddzielenie łożyska, poród przedłużony);
 • zły stan zdrowia matki;
 • uwarunkowania genetyczne, czynniki środowiskowe.

Urazy okołoporodowe obejmują:

Urazy ośrodkowego układu nerwowego – urazy mózgu:

 • najczęstsze, najbardziej niebezpieczne;
 • pierwsze miejsce pod względem zgonów płodów i noworodków;
 • niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego jako pierwsza przyczyna;
 • wylewy krwawe śródczaszkowe – kolejna przyczyna uszkodzenia mózgowia;
 • urazy ośrodkowego układu nerwowego mogą mieć odległe skutki: upośledzenie rozwoju psychoruchowego, porażenie mózgowe, padaczka, nadpobudliwość, wzmożone napięcie mięśni.

Wylewy śródczaszkowe:

Sklep Spirulina
 • dokomorowe (u noworodków przedwcześnie, spontanicznie urodzonych bez widocznych oznak urazu)
 • podtwardówkowe (naddarcie sierpa i namiotu móżdżku);
 • podpajęczynówkowe (najczęściej u wcześniaków z położenia miednicowego);
 • nadtwardówkowe (na skutek wgniecenia, złamania kości czaszki).

Urazy mózgu – obraz kliniczny:

 • zaburzenia oddychania, krążenia, snu;
 • wzmożona lub obniżona pobudliwość;
 • wzmożone, rzadziej – obniżone napięcie mięśniowe;
 • drżenia mięśniowe, drgawki;
 • słaba reakcja na bodźce;
 • krzyk mózgowy (wysokotonowy, przenikliwy);
 • u wcześniaków – napady bezdechów, obrzęki, zniesienie odruchów;
 • śpiączka.

Urazy rdzenia kręgowego – najczęściej na granicy kręgów szyjnych i piersiowych.

Objawy:

 • osłabienie odruchów ścięgnistych;
 • porażenie wiotkie kończyn dolnych;
 • zaburzenia czynności układu moczowego;
 • słaba reakcja na bodźce.

Uszkodzenia obwodowego układu nerwowego

 • uraz nerwu twarzowego (VII) – unieruchomienie mięśni porażonej strony twarzy:
  • nie marszczy czoła,
  • nie zamyka oczu,
  • wygładzenie fałdu nosowo-policzkowego.
 • niedowład nerwów splotu ramiennego (głównie przy porodzie dużych noworodków):
  • porażenie typu Duchenne’a Erba – uraz C5-C6: ramię obniżone, kończyna unieruchomiona, ułożona wzdłuż tułowia, skręcona do wewnątrz;
  • porażenie typu Klumpkego – uraz C7-Th1 – obejmuje zginacze przedramienia i ręki, ruchy palców są zniesione;
 • porażenie całej kończyny górnej – wiotka, zniesione czucie, brak odruchów;
 • porażenie nerwu przeponowego – sinica, ciężki oddech.

Urazy układu kostnego:

 • urazy czaszki: wgniecenie, złamanie, pęknięcie kości czaszki;
 • krwiak podkostny sklepienia czaszki (pęknięcie drobnych naczyń krwionośnych między okostną, a zewnętrzną powierzchnią kości, powikłaniem może być ropień, wchłania się do kilku tygodni);
 • złamanie obojczyka – zwykle w połowie lub 1/3 długości odcinka.

Urazy tkanek miękkich:

 • uszkodzenie porodowe wątroby – krwiak podtorebkowy – u wcześniaków lub dużych noworodków;
 • krwotok do nadnerczy (zagrożenie życia);
 • obrzęk porodowy – przesięk płynu tkankowego do tkanek miękkich przodujących części ciała, dotyczy głównie głowy;
 • kręcz szyi – następstwo uszkodzenia mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego w czasie porodu.
Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław