RSQ Technologies

Kręcz szyi jest to wada polegająca na utrwalonym ustawieniu głowy w skłonie do boku, przy jednoczesnym zwróceniu twarzy w stronę przeciwną i ku górze. Wyróżnia się dwie postacie wrodzonego kręczu szyi: pochodzenia mięśniowego i pochodzenia kostnego.

Krecz szyi przyczyny objawy leczenie

Wrodzony kręcz szyi pochodzenia mięśniowego

Wrodzony kręcz szyi pochodzenia mięśniowego jest spowodowany przykurczem, skróceniem lub zbliznowaceniem mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego.

Przyczyny

Przyczyną może być nieprawidłowe ułożenie główki wewnątrz macicy z towarzyszącym uciskiem mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego przez bark. Powoduje to niedokrwienie, a w konsekwencji martwicę i zbliznowacenie. Inną przyczyną może być uszkodzenie mięśnia podczas porodu.

Objawy

Głównym objawem wrodzonego kręczu szyi pochodzenia mięśniowego jest pochylenie głowy w stronę uszkodzonego, skróconego mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Nieprawidłowe ustawienie głowy, gdy nie jest poddane leczeniu, pogłębia się z czasem. Zmiany obejmują również twarz, która po stronie chorego mięśnia rozwija się wolniej i traci swoją symetrię. Dalsze zmiany obejmują również układ kostny. Zmienia się kształt czaszki, a kręgi szyjne ulegają sklinowaceniu. Dochodzi również do utrwalonego skrzywienia bocznego odcinka szyjnego kręgosłupa.

Leczenie kręczu szyi pochodzenia mięśniowego

Leczenie wrodzonego kręczu szyi pochodzenia mięśniowego powinno być wprowadzone od pierwszych dni po urodzeniu. Fizjoterapeuta stosuje bierne rozciąganie skróconego mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Pozycją do terapii jest leżenie na plecach. Stabilizuje się barki dziecka i przechyla głowę w stronę przeciwną do przykurczu. Dobrze jest wcześniej rozgrzać mięsień np. przez ciepły okład lub masaż. Rozciąganie wykonuje się do 15 minut, kilka razy dziennie.

Dodatkowo stosuje się odpowiednie pozycje ułożeniowe tak, aby dziecko samo chciało odwracać głowę w stronę zdrową np. w kierunku światła czy zabawek.

W przypadku gdy wada nie daje się skorygować poprzez ćwiczenia rozciągające, konieczny jest zabieg operacyjny. Leczenie operacyjne polega na przecięciu skróconego mięśnia. Uzyskana pozycja wymaga utrwalenia poprzez kołnierz korygujący przez kilka tygodni. Po zagojeniu stosuje się m.in. ćwiczenia rozciągające z fizjoterapeutą.

Sklep Spirulina

Zobacz również: Dysplazja stawu biodrowego u dzieci.

Wrodzony kręcz szyi pochodzenia kostnego

Wrodzony kręcz szyi pochodzenia kostnego jest wadą wywołaną nieprawidłową budową kręgów. Powodują one niewłaściwe ustawienie głowy.

Leczenie kręczu szyi pochodzenia kostnego

Stosuje się korekcyjne opatrunki sztywne. Poza tym wykonuje się ćwiczenia rozciągające, jak w przypadku kręczu szyi pochodzenia mięśniowego. W wyjątkowych przypadkach podejmuje się leczenie operacyjne. Przy każdego rodzaju kręczu szyi konieczna jest kontrola okulisty ze względu na możliwość zmian w ustawieniu gałek ocznych.

Zespół krótkiej szyi (zespół Klippa-Feila)

Zespół krótkiej szyi to wada polegająca na zroście kręgów szyjnych, zmianie ich kształtu lub mniejszej liczbie kręgów.

Przyczyny

Zespół krótkiej szyi należy do wad wrodzonych, która występuje dość rzadko. Może być dziedziczona rodzinnie, jak również pojawić się na skutek działania alkoholu na płód.

Objawy

Objawem jest skrócona szyja, sprawiająca wrażenie osadzenia głowy bezpośrednio na tułowiu. Wada ta powoduje ograniczenie ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa. W przypadku, gdy towarzyszy jej rozszczepienie łuków kręgowych, może dojść do niestabilności szyi i w następstwie do zaburzeń ze strony układu nerwowego. Gdy niestabilność jest duża, utrudnione staje się przyjmowanie pokarmów przez dziecko. Zdarzają się wady współistniejące z zespołem krótkiej szyi. Najczęściej jest to wysokie ustawienie łopatki.

Leczenie zespołu krótkiej szyi

Zespół krótkiej szyi w większości przypadków nie wymaga leczenia. Najczęściej stosuje się zabiegi plastyczne, do których należy częściowe wycięcie mięśni karku, niekiedy również usunięcie górnych żeber. Gdy występują towarzyszące zaburzenia układu nerwowego spowodowane niestabilnością kręgosłupa szyjnego, stosuje się kołnierz ortopedyczny. W niektórych przypadkach zastosowanie ma operacyjne usztywnienie niestabilnych kręgów.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław