Fizjoexpert Futuro

Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy (musculus sternocleidomastoideus) – MOS

jest dobrze widoczny na szyi, przebiega po jej bocznej stronie. Objęty jest blaszką powierzchowną powięzi szyi. Pokrywa między innymi gałęzie splotu szyjnego ukazujące się na jego tylnej krawędzi, w punkcie Ebra – punkt nerwowy (punctum nervosum). Mięsień ten pokrywa także splot ramienny, a w swoim dolnym odcinku pęczek naczyniowo-nerwowy (tętnica szyjna wspólna, żyła szyjna wewnętrzna i nerw błędny), jak również szyjną część pnia współczulnego.

Przyczepy:

przyczep początkowy (dolny) składa się z dwóch głów.

pp: przednia powierzchnia rękojeści mostka (głowa przyśrodkowa).

pp: górna powierzchnia końca mostkowego obojczyka (głowa boczna).

Między obiema głowami zaznacza się dół nadobojczykowy mniejszy (fossa supraclavicularis minor). Obie głowy łączą się ze sobą biegnąc w kierunku górnym i ku tyłowi.

Konferencje Bioptron

pk: zewnętrzna powierzchnia wyrostka sutkowatego kości skroniowej oraz boczna część kresy karkowej górnej kości potylicznej.

Czynność:

– jednoczesny skurcz obu mięśni zwraca twarz ku górze powiększając przy tym lordozę szyjną;
– jednostronny skurcz (przy ustalonej klatce piersiowej) powoduje pochylenie głowy w tę samą stronę z jednoczesnym obróceniem głowy w stronę przeciwną oraz skierowanie jej lekko ku górze;
– w pozycji leżenia tyłem pociąga głowę do przodu np. unosi głowę leżącej osoby;
– unosi mostek (przy ustalonej głowie), działając jako pomocniczy mięsień wdechowy;
– jeżeli dojdzie do złamania obojczyka to głowa boczna przyczepu MOS unosi odcinek mostkowy obojczyka w kierunku górnym co utrudnia zrost;
– jednostronne skrócenie mięśnia (zazwyczaj wraz z powięzią i innymi mięśniami) spowoduje kręcz (caput obstipum).

Unerwienie:

gałąź zewnętrzna nerwu dodatkowego i gałęzie splotu szyjnego (podobnie jak mięsień czworoboczny).

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław