Fotodepilacja Wrocław

Więzadło krzyżowo-guzowe (ligamentum sacrotuberale) wraz z więzadłem krzyżowo-kolcowym łączy kość krzyżową z kością kulszow. Jest więzadłem pośrednio wzmacniającym staw krzyżowo-biodrowy. Jest ono jednym z miejsc przyczepu mięśnia pośladkowego wielkiego.

Więzadło krzyżowo-guzowe

Więzadło krzyżowo-guzowe

Rozpoczyna się jako szerokie pasmo, które przyczepia się do kolca biodrowego tylnego górnego i dolnego, bocznego brzegu kości krzyżowej i dwóch górnych kręgów guzicznych. W górnej części więzadło to jest zazwyczaj złączone z więzadłami krzyżowo-biodrowymi grzbietowymi. Włókna więzadła krzyżowo-guzowego schodzą się ku dołowi i zmierzają w stronę boczną do brzegu przyśrodkowego guza kulszowego. Tam przyczepiają się jego włókna nieco wachlarzowato, a jedno pasmo przebiega dalej po przyśrodkowym brzegu gałęzi kości kulszowej, gdzie tworzy wyrostek sierpowaty (processus falciformis).

Rowek powstały między wyrostkiem sierpowatym, a gałęzią kości kulszowej jest miejscem przebiegu nerwu sromowego i naczyń sromowych wewnętrznych. Przez więzadło krzyżowo-guzowe przechodzą gałązki tętnicy pośladkowej dolnej.

Sklep Spirulina

Podrażnienie więzadła krzyżowo-guzowego

Więzadło krzyżowo-guzowe często ulega podrażnieniu przy zablokowaniu stawu krzyżowo-biodrowego. Powoduje to promieniujący ból na tylnej powierzchni uda i podudzia, podobnie jak przy uciśnięciu korzenia S1. Stąd może być mylnie interpretowany jako rwa kulszowa.

Samo więzadło może być bolesne tylko pod wpływem dotyku. Podrażnieniu więzadła mogą towarzyszyć objawy pseudonaczyniowe i pseudoneurologiczne w stopie.

Pacjent może odczuwać w obszarze promieniowania bólu napięcie mięśni. Ból nie musi ciągnąć się przez całą kończynę, może występować np. tylko w łydce. Podrażnienie więzadła krzyżowo-guzowego bywa przyczyną silnego bólu pięty, który uniemożliwia normalne chodzenie.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław