Sprawdzony Fizjoterapeuta

Uszkodzenie pierścienia rotatorów

W skład pierścienia (stożka) rotatorów wchodzą mięśnie: nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły mniejszy, podłopatkowy. Do ich funkcji należy odwodzenie oraz ruchy rotacyjne w stawie ramiennym.
Do uszkodzenia pierścienia rotatorów dochodzi na skutek sumujących się mikrourazów i przeciążeń. W rezultacie dochodzi do niedokrwienia obwodowego odcinka pierścienia i jego zwyrodnienia. Następstwem jest niestabilność głowy kości ramiennej i dalsza degeneracja.  Niekiedy uszkodzeniu stożka towarzyszy zarastające zapalenie torebki stawu ramiennego.

Uszkodzenie pierscienia rotatorow

Najczęściej uszkodzeniom ulega ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego, przeważnie w następstwie przewlekłego zespołu ciasnoty podbarkowej lub ciężkiego urazu.

Medfile

Cechy charakterystyczne:

– bolesny łuk w zakresie odwodzenia między 60-130 stopni;
– tkliwość w okolicy pod wyrostkiem barkowym, często ból samoistny w tej okolicy;
– stan zapalny przyczepu mięśnia nadgrzebieniowego i kaletki podbarkowej;
– drażnienie mechaniczne ścięgien między więzadłem kruczo-ramiennym, a guzkiem większym kości ramiennej.

Objawy:

– narastający ból przy odwodzeniu w stawie ramiennym, szczególnie w rotacji wewnętrznej i przeciw oporowi;
– ból w okolicy guzka większego kości ramiennej;
– objaw koła zębatego;
– upośledzenie ruchów rotacyjnych w stawie ramiennym;
– ograniczenie odwodzenia;
– nasilenie dolegliwości w nocy;
–  zanik mięśnia nadgrzebieniowego w ciężkich przypadkach.

Aktualizacja:

Strefa Fizjoterapii