Fizjoexpert Futuro

Ultradźwięki są to drgania o charakterze mechanicznym, wobec czego zabieg fizykoterapii z ich zastosowaniem ma charakter mechanoterapii. Częstotliwości wykorzystywane do zabiegów to najczęściej 1Mhz lub 3 Mhz.

Ultradźwięki

Działanie – ultradźwięki:

Wyróżnia się działanie miejscowe (zmiany pierwotne), czyli “tu i teraz – w danym miejscu i w danym momencie:

 1. Zmiany mechaniczne w wyniku różnic ciśnień w przebiegu fali ultradźwiękowej (mikromasaż).
 2. Zmiany termiczne – fale powodują powstawanie ciepła, najbardziej podatna jest tkanka nerwowa, następnie mięśniowa i w końcu tłuszczowa. Duże ilości ciepła powstają na granicach poszczególnych tkanek.
 3. Zmiany fizykochemiczne polegające na wpływie na koloidy tkankowe, który wyraża się poprzez zwiększony rozpad białek, zmianie żelu w zol oraz zwiększeniu przewodnictwa elektrycznego tkanek.

Ponadto mówi się o działaniu ogólnym (zmiany wtórne), które powstają, gdy chcemy oddziaływać na zmienione chorobowo tkanki poprzez nadźwiękawianie określonych splotów, korzeni i zwojów nerwowych. Do najważniejszych zmian o charakterze ogólnym zaliczymy:

 • wzmożenie przepuszczalności błon komórkowych;
 • zmiany w strukturze koloidów tkankowych i ich uwodnienie;
 • usprawnienie oddychania tkankowego;
 • pobudzenie przemiany materii komórek;
 • zmiany w układach jonowych tkanek;
 • zmiany odczynów tkanek w kierunku zasadowym.

Wszystkie te zjawiska prowadzą do następujących skutków terapeutycznych:

 • działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne
 • przyspieszenie przepływu limfy w naczyniach i zwiększenie procesów wchłaniania
 • wytworzenie w tkankach ciepła i stanu przekrwienia czynnego
 • zmniejszenie napięcia mięśni
 • hamowanie układu współczulnego
 • zwiększenie rozciągliwości tkanki łącznej w bliznach, przykurczach, zwłókniałych mięśniach i torebkach stawowych
 • przyspieszenie gojenia się ran.

Metodyka zabiegu – ultradźwięki:

1. Wybór substancji sprzęgającej.

Ma ona za zadanie wyrównanie nierówności ciała oraz ułatwienie przesuwania głowicy po polu zabiegowym. Pęcherzyki powietrza znajdujące się między głowicą, a ciałem spowodują odbicie fali.

Olej parafinowy, żele lub wazelina – te substancje powinny być lekko podgrzane (nie mogą wywołać skurczenia naczyń z powodu zimna). Im bardziej gęsta substancja, tym mniejsza jest penetracja.

Woda – stosujemy przy zabiegach na ręce i stopy:

 • naczynie okrągłe lub półokrągłe, porcelanowe lub plastikowe, nie może być metalowe by nie spowodować powstania fali pionowej
 • odległość okolicy zabiegowej od ściany naczynia powinna być z każdej strony równa
 • przed zabiegiem usuwamy pęcherzyki powietrza ze ścianek naczynia
 • temperatura wody nie powinna przekraczać 37 stopni
 • ruchy głowicą okrężne w odległości 2-3 dm od ciała
 • maksymalna dawka do 0,6 W/cm2
 • terapeuta nie zanurza swojej ręki w wodzie, ewentualnie gdy ma założone dwie pary rękawiczek: bawełniane i gumowe.

2. Wybór metody prowadzenia głowicy.

Metoda labilna

 • okrężnie: 2-3 s na okrąg
 • pasmami: pasma ok. 10 cm przez 30 s

Metoda stabilna – w celu usuwania złogów

 • 1/4 dawki metody labilnej, nie więcej niż 0,5 W/cm2
 • czas nie większy niż 5 min
 • tylko ultradźwięki impulsowe ze względu na duże ciepło

3. Wybór metody wykonania.

Metoda lokalna – w miejscu zmian chorobowych.

Sklep Spirulina

Metoda segmentarna
Nadźwiękawianie okolicy przykręgosłupowej – korzenie nerwowe unerwiające obszar zmian. Moc 0,1-0,2 W/cm2

 • gdy zmiany dotyczą kończyn górnych – zabieg na obszarze C4-Th1 po stronie dolegliwości
 • gdy zmiany dotyczą kończyn dolnych – od Th11 do dolnej krawędzi kości krzyżowej po stronie dolegliwości

Metoda schematów neuroterapeutycznych
Działa w oparciu o powodowanie zmian ogólnych oraz na zasadzie działania masażu tkanki łącznej. Moc 0,1-0,2 W/cm2.

Odogonowy schemat neuroterapeutyczny – nadźwiękawiamy kolejno:

 • dolny brzeg kości krzyżowej
 • zewnętrzny brzeg stawu biodrowo-krzyżowego
 • przykręgosłupowo od wyrostka kolczystego Th8
 • zewnętrzny brzeg mięśnia najszerszego grzbietu
 • dolny brzeg klatki piersiowej

Odgłowowy schemat neuroterapeutyczny

 • od kości krzyżowej lub od wyrostka kolczystego Th11 do wysokości C3
 • mięśnie karku
 • boczna część mięśnia najszerszego grzbietu

Parametry – ultradźwięki:

1. Moc

 • dawka słaba: 0,05-0,4 W/cm2
 • średnia: 0,5-0,7 W/cm2
 • duża: 0,8 – 1,2 W/cm2

W stanach ostrych stosujemy dawki słabe, w przewlekłych raczej średnie, duże – sporadycznie. Ponadto obowiązuje prawo Arndta-Schulza: słabe dawki pobudzają, silne hamują, duże niszczą.

2. Czas trwania

 • krótki: 1-3 min
 • średni: 4-9 min
 • długi: 10-15 min
 • w metodzie segmentarnej: 2 min

3. Liczba zabiegów w serii

 • 6 w stanach ostrych (codziennie)
 • 10 w stanach przewlekłych (przerwy 1-2 dni)

4. Wielkość głowicy

Zależnie od wielkości pola zabiegowego: do większych pól 4 cm, do najmniejszych – 1 cm.

5. Współczynnik wypełnienia

Oznacza stosunek długości impulsu do długości okresu. Im wyższy wskaźnik wypełnienia tym ultradźwięki dają więcej ciepła, im mniejszy tym mniej. W skrajnych przypadkach ciepło nie powstaje, np. 1/8, 1/16.

Ogólne zasady przeprowadzania zabiegu – ultradźwięki:

 • jeśli chcemy działać na skórę, najlepiej przed zabiegiem rozgrzać pole zabiegowe;
 • jeśli chcemy dotrzeć z falami głęboko – schładzamy pole zabiegowe;
 • pacjent nigdy nie aplikuje sobie fal samodzielnie;
 • czuwamy nad przebiegiem zabiegu;
 • gdy pacjent odczuwa pieczenie dajemy więcej substancji sprzęgającej, gdy boli – przerywamy zabieg;
 • po upływie czasu stopniowo zmniejszamy moc i wyłączamy aparat;
 • wycieramy skórę pacjenta, dezynfekujemy głowicę;
 • mięśnie nadźwiękawiamy wzdłuż włókien, mięśnie powinny być rozluźnione (odpowiednia pozycja);
 • w przypadku nadźwiękawiania stawów stosujemy częste zmiany pozycji ułożenia w trakcie zabiegu;
 • w pobliżu kręgosłupa zawsze w odległości 3 cm od wyrostków kolczystych i nigdy nie przekraczamy C3;
 • nie nadźwiękawia się naczyń krwionośnych.

Na poniższym filmie pokazujemy jak wygląda zabieg ultradźwięków na przykładzie jednego z pacjentów z naszego Centrum Fizjoterapeuty:

 

Przeciwwskazania – ultradźwięki:

 • nowotwory;
 • ostre zapalenia;
 • zwapnienie naczyń;
 • zakrzepowe zapalenie żył;
 • zaburzenie krzepnięcia krwi;
 • zmiany skórne w przebiegu chorób zakaźnych;
 • stan ogólnego wyniszczenia organizmu;
 • rozrusznik serca;
 • metal w miejscu zmian chorobowych;
 • ciąża;
 • okolica nasad kości u dzieci;
 • gruczoły płciowe;
 • nadźwiękawianie naczyń krwionośnych;
 • gorączka;
 • przeczulica.

Należy być bardzo ostrożnym w okolicy twarzoczaszki ze względu na mózg i oczy. Nie nadźwiękawiać narządów wewnętrznych.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław