Fotodepilacja Wrocław

Przykurcz Dupuytrena (choroba Dupuytrena)

– to przykurcz rozścięgna dłoniowego, który powoduje zgięciowe ustawienie palców będące następstwem bliznowacenia. Choroba Dupuytrena objawia się w różny sposób i może ograniczać się tylko do jednego palca, częściej jednak zajęte zostają dłoniowe powierzchnie palca czwartego i piątego. Rzadziej, ale zdarzają się przypadki, że choroba atakuje kciuk i pierwszy fałd międzypalcowy.

Przykurcz Dupuytrena

Etiologia

Przyczyna choroby Dupuytrena nie jest jeszcze do końca poznana. Przypuszcza się, że powstawaniu przykurczu Dupuytrena mogą sprzyjać:

– uwarunkowania genetyczne;
– powinowactwo nerwowe;
– urazy.

Leczenie – przykurcz Dupuytrena

Nie podano jak dotąd precyzyjnych kryteriów podejmowania interwencji chirurgicznej. Część pacjentów z dużymi przykurczami w stawach MCP i PIP nie zgłasza za dużo skarg na zaburzenia czynnościowe, podczas gdy niektórzy żądają leczenie operacyjnego, mając jedynie guzki i powrózkowate twory (wyczuwalne głównie przez nich samych), ale bez przykurczów.

Za wytyczne do leczenia operacyjnego uznaje się:

– przykurcz 30 stopni w stawie MCP;
– przykurcz 15 stopni w stawie PIP;
– brak możliwości wsunięcia ręki do kieszeni, płaskiego ułożenia jej na stole czy też złożenia obu rąk ze sobą jak do modlitwy.

Sklep Spirulina

Najtrudniejszy do leczenia operacyjnego, a także korekcji jest przykurcz w stawie PIP i stanowi on wskazanie do jak najszybszej interwencji. Do zabiegów chirurgicznych wykorzystywanych w chorobie Dupuytrena należy fascjotomia podskórna, częściowa fascjotomia wybiórcza, całkowita fascjotomia, fascjotomia z przeszczepieniem skóry lub nawet amputacja.

Fascjotomia podskórna

U osób w podeszłym wieku, które cierpią na przykurcz w stawie MCP fascjotomia podskórna to bardzo dobre rozwiązanie, niezależnie czy zmiany dotyczą jednego, czy dwóch palców. Zabieg może być wykonywany z miejscowym znieczuleniem, w warunkach ambulatoryjnych.

Technika fascjotomii podskórnej

Po wykonaniu znieczulenia dłoni w poprzek wprowadzane zostaje ostrze numer 15 między skórę, a przypuszczalny powrózek. Podczas gdy palec jest wyprostowany, ostrze zostaje delikatnie wciśnięte do napiętego powrózka . Pełne uwolnienie od przykurczu w stawie MCP następuje niezwłocznie po całkowitym przecięciu powrózka. Wykonywanie ruchów manualnych palcami może spowodować lekkie naddarcia skóry dłoni, jednak są one niewielkie i niegroźne. Dlatego też rana może pozostać otwarta, jedynie należy pokryć ją jałowym opatrunkiem.

Rehabilitacja w przykurczu Dupuytrena

0-7 dni i dalej

1. Rozpoczęcie ćwiczeń rozciągających zaraz po operacji.
2. W ciągu dnia miedzy sesjami ćwiczeniowymi, a na noc przez pierwszy tydzień pacjent powinien nakładać szynę.
3. Kontynuowanie nakładania szyny na noc przez 6 tygodni po operacji.

Bibliografia

Brent Brotzman S., Wilk E., Rehabilitacja ortopedyczna, Redakcja wydania polskiego Dziak Artur, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław