Sprawdzony Fizjoterapeuta

Zapalenie rozcięgna podeszwowego

– nazwa potoczna “ostroga piętowa” (ze względu na towarzyszące schorzeniu wyrośla kostne przy kości piętowej) – jest to stan zapalny obejmujący przyczep bliższy rozcięgna podeszwowego oraz otaczające go tkanki.

Przyczyną skrócenia rozcięgna podeszwowego, a w konsekwencji stanu zapalnego może być:
– zaburzenie czynności całej taśmy mięśniowo-powięziowo-więzadłowej;
– zaburzenie wynikające z aktywnych punktów spustowych w rejonie mięśni kulszowo-goleniowych.

Ostroga piętowa

Objawy kliniczne – ostroga piętowa:

– ból samoistny oraz pojawiający się przy dotyku okolicy przyśrodkowej pięty;
– ból przy chodzeniu – największy podczas pierwszych kroków, następnie się zmniejsza po “rozchodzeniu” i znów zwiększa przy dłuższym chodzeniu.

Medfile

Diagnostyka różnicowa – ostroga piętowa:

– rozerwanie rozcięgna podeszwowego;
– zapalenie ścięgna piętowego;
– złamanie, stłuczenie kości piętowej;
– nowotwór;
– niewydolność naczyniowa;
– zapalenie ścięgna zginacza długiego palucha;
– przerost rozcięgna podeszwowego.

Leczenie – ostroga piętowa:

– fizykoterapia: ultradźwięki, fala uderzeniowa;
– ćwiczenia rozciągające rozcięgno podeszwowe;
– masaż poprzeczny rozcięgna podeszwowego;
– niesteroidowe leki przeciwzapalne;
– ortezy i wkładki odciążające rozcięgno.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Strefa Fizjoterapii