Medfile

Staw mostkowo-obojczykowy (articulatio sternoclavicularis)

– łączy obojczyk z klatką piersiową. Jest to staw kulisty, złożony, wieloosiowy.

Staw mostkowo-obojczykowy

Powierzchnie stawowe:

koniec mostkowy obojczyka i wcięcie obojczykowe mostka. Uzupełnieniem powierzchni stawowych jest krążek stawowy.

Sklep Spirulina

Torebka stawowa:

przyczepia się wzdłuż brzegów powierzchni stawowych.

Więzadła:

– więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne (ligamentum sternoclaviculare anterius et posterius) – wzmacniają torebkę stawową i hamują nadmierne ruchy obojczyka w przód i w tył
– więzadło międzyobojczykowe (lig. interclaviculare) – rozpięte pomiędzy końcami przyśrodkowymi obojczyków, hamuje ruchy obojczyka ku dołowi
– więzadło żebrowo-obojczykowe (lig. costoclaviculare) – składa się z dwóch warstw oddzielonych kaletką maziową, przebiega od chrząstki I żebra do wycisku więzadła żebrowo-obojczykowego na dolnej powierzchni obojczyka

Mechanika:

ruchy obojczyka zachodzą dookoła trzech osi ustawionych prostopadle względem siebie. Największy zakres ruchu (ok. 50°) zachodzi ku górze, przy unoszeniu obręczy barkowej, następnie ruch ku tyłowi (35°), w przód (26°) i nieznaczny ruch w dół (5°).

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław