Mięsień prostownik palców (łac. musculus extensor digitorum) należy do warstwy powierzchownej grupy tylnej mięśni przedramienia. W części bliższej jest on mięśniowy, po czym przechodzi w długie ścięgna dochodzące do czterech ostatnich palców.

Mięsień prostownik palców

Lokalizacja

Mięsień prostownik palców leży powierzchownie po stronie grzbietowej przedramienia. Przy promieniowym brzegu mięsień ten sąsiaduje z prostownikiem promieniowym krótkim nadgarstka, a po stronie łokciowej z prostownikiem łokciowym nadgarstka. Dodatkowo ścięgna mięśnia prostownika palców są bardzo dobrze widoczne na ręce od strony grzbietowej i najczęściej występuje w liczbie czterech. Jednak mogą one dzielić się i wytwarzać dodatkowe (nawet 11) ścięgna przyczepiające się do właściwego lub położonego obok palca.

Budowa

Za przyczepy początkowe (pp) mięśnia uważa się:

  • nadkłykieć boczny kości ramiennej;
  • więzadło poboczne promieniowe;
  • więzadło pierścieniowate;
  • powięź przedramienia.

Mięsień ten jest zrośnięty z sąsiednimi mięśniami. Jego włókna biegną ku dołowi i w połowie długości przedramienia dzielą się na 3 (rzadziej na 4) brzuśce. Dalej, brzuśce te przechodzą przeważnie w płaskie i długie ścięgna. Ponadto wszystkie one biegną wspólnie przez czwarty przedział troczka prostowników razem ze ścięgnem prostownika wskaziciela. Ostatecznie rozchodzą się, kierując się na powierzchnię grzbietową bliższego paliczka II-V palca. Tutaj przechodzą one w rozcięgno grzbietowe, kończące się na podstawach dalszych paliczków.

Przyczep końcowy (pk) można zatem opisać następująco:

Sklep Spirulina
  • cztery płaskie, długie ścięgna przechodzące w rozcięgno grzbietowe dochodzące do podstaw paliczków dalszych tych palców.

Ze względu na swoją lokalizację i budowę mięsień prostownik palców pełni ważne funkcje, gdyż jego ścięgna przebiegają nad głowami kości śródręcza jak nad bloczkami.

Sporadycznie pojawia się dodatkowe ścięgno do kciuka. Z kolei w innych przypadkach może brakować ścięgna do palca małego.

Czynność

Mięsień prostownik palców prostuje palce w stawach śródręczno-paliczkowych. To najsilniejszy prostownik ręki, a dodatkowo zgina ją grzbietowo. Jest także odwodzicielem palców.

Mięsień ten nie działa bezpośrednio na stawy międzypaliczkowe, ponieważ wielkość skracania się jego włókien jest niedostateczna. W efekcie na stawy te działają mięśnie międzykostne i glistowate. To istotne, ponieważ z powodu niewystarczalności prostowników i zginaczy palców nie możemy równocześnie silnie zginać czy prostować stawów ręki i palców. Jeżeli zaciśniętą pięść silnie zegniemy dłoniowo, palce się rozluźniają.

Zobacz również: mięśnie zginacze kończyny górnej

Unerwienie

Unerwienie mięśnia pochodzi od gałęzi głębokiej nerwu promieniowego (z segmentu C6-C8). Gałąź ta odchodzi ze splotu ramiennego.

Unaczynienie

Natomiast unaczynienie mięśnia pochodzi od tętnicy międzykostnej tylnej.

Zobacz również: kości kończyny górnej

Bibliografia

  1. Gilroy A., MacPherson B., Ross L., Atlas anatomii, MedPharm Polska, Wrocław 2011, ISBN 978-83-62283-57-6.
  2. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018. ISBN 978-83-200-4323-5.
  3. Sokołowska-Pituchowa J., Anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3447-7.
  4. Ignasiak Z., Anatomia układu ruchu, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007, ISBN-10 83-60290-17-2.
Polecane produkty:
Rehabilitacja Wrocław