RSQ Technologies

Mięsień prostownik palców (musculus extensor digitorum) należy do grupy tylnej mięśni przedramienia. W części bliższej jest on mięśniowy, po czy przechodzi w długie ścięgna dochodzące do czterech ostatnich palców.

Mięsień prostownik palców

Mięsień prostownik palców – położenie

Mięsień prostownik palców położony jest powierzchownie po stronie grzbietowej przedramienia. Przy promieniowym brzegu mięsień ten sąsiaduje z mięśniem prostownikiem promieniowym krótkim nadgarstka, a po stronie łokciowej z mięśniem prostownikiem łokciowym nadgarstka. Ścięgna mięśnia prostownika palców są bardzo dobrze widoczne na ręce od strony grzbietowej i najczęściej występuje w liczbie czterech. Jednak mogą one dzielić się i wytwarzać dodatkowe (nawet 11) ścięgna przyczepiające się do właściwego lub położonego obok palca. Zdarza się też, że może brakować ścięgna tego mięśnia do palca małego.

Mięsień prostownik palców – przyczepy

pp: nadkłykieć boczny kości ramiennej, więzadło poboczne promieniowe, więzadło pierścieniowate, powięź przedramienia, a także zrośnięty jest z sąsiadującymi mięśniami.

Sklep Spirulina

pk: cztery płaskie, długie ścięgna (wraz ze ścięgnem prostownika wskaziciela) kierują się na grzbietową powierzchnię paliczka bliższego palca od II do V, gdzie przechodzą w rozcięgno grzbietowe dochodzące do podstaw paliczków dalszych tych palców.

Czynność

Mięsień prostownik palców prostuje palce w stawach śródręczno-paliczkowych. To najsilniejszy prostownik ręki, a dodatkowo zgina ją grzbietowo. Jest także odwodzicielem palców.

Unerwienie

Splot ramienny, gałąź głęboka nerwu promieniowego (C6-8).

Unaczynienie

Tętnica międzykostna tylna.

Bibliografia

  1. Gilroy A., MacPherson B., Ross L., Atlas anatomii, MedPharm Polska, Wrocław 2011, ISBN 978-83-62283-57-6.
  2. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018. ISBN 978-83-200-4323-5.
  3. Sokołowska-Pituchowa J., Anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3447-7.
  4. Ignasiak Z., Anatomia układu ruchu, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007, ISBN-10 83-60290-17-2.
Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław