Szukaj
Szukaj

Hipertrofia mięśni

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Hipertrofia mięśni to wzrost przekroju poprzecznego włókien mięśniowych (bez zwiększania ich liczby). Jest zatem pojęciem odnoszącym się do zwiększania objętości tkanki.

Hipertrofia mięśni

Podstawy fizjologii

Białka w komórkach mięśniowych odpowiedzialne za zdolność kurczenia się mięśni zawierają włókna aktyny i miozyny. Poza pierwszymi tygodniami treningu oporowego, to właśnie wzrost zdolności kurczenia się mięśnia będzie odpowiadał za wzrost jego siły. Tempo przemiany białka w mięśniach jest jednym z najpowolniejszych procesów zachodzących w ludzkim organizmie.

Wewnątrz mięśni szkieletowych synteza białek kurczliwych jest wolniejsza niż przemiany innego rodzaju białek, takich jak mitochondria czy retikulum sarkoplazmatyczne.

Synteza i wzrost białek kurczliwych przyczynia się do hipertrofii mięśni, która ma miejsce podczas treningu siłowego. Hipertrofia występuje przeważnie w obrębie wewnątrzkomórkowych miofibryli (25-30%), a dodatkowo w obrębie całego mięśnia (5-8%).

Duże przeciążenie działające na tkankę mięśniową podczas treningu siłowego prowadzi do rozerwania linii Z. Dezorganizacja po zerwaniu dysków Z może powodować rozerwanie, a następnie zrost miofibryli. Co więcej, zerwanie i zrastanie się mięśni powoduje pojawienie się większej ilości tkanki łącznej, która otacza włókna mięśniowe.

Co wpływa na rozrost tkanek?

Trening siłowy wywołuje ostrą odpowiedź układu hormonalnego i w większym stopniu wpływa na rozrost i rozbudowę tkanek niż długotrwała zmiana spoczynkowego stężenia hormonów.

Odnotowano większy wzrost stężenia steroidów anabolicznych, takich jak testosteron czy hormon wzrostu, w trakcie 30 minutowych ćwiczeń o średniej lub wysokiej intensywności oraz krótką fazą odpoczynku. Dodatkowo zauważono wzrost stężenia IGF-1 we krwi, co prawdopodobnie jest podyktowane odpowiedzią na działanie hormonu wzrostu.

Siła generowana przez elementu kurczliwe mięśnia może stymulować absorpcję aminokwasów, a zatem w rezultacie wzrost tkanki mięśniowej.

Patronite
Patronite

Hipertrofia w sporcie

Przeprowadzono badania, podczas których zauważono, że już po 6 tygodniach stosowania treningu siłowego (oporowego) można wykryć hipertrofię mięśni. Dodatkowo udowodniono, że poprzez intensywny trening oporowy przekształcenie włókien mięśniowych typu IIB we włókna typu IIA trwało 2 tygodnie u kobiet i 4 tygodnie u mężczyzn.

Sprzeczne są natomiast poglądy na temat interakcji zmian adaptacyjnych powstających w układzie nerwowym i układzie mięśniowym w wyniku treningu siłowego trwającego dłużej niż 2-3 miesiące.

Deschenes i wsp. wykazali, że wraz z przedłużającym się treningiem oporowym stopień hipertrofii mięśni pozostaje ograniczony, zaznaczając równocześnie, że znacząca odpowiedź hipertroficzna może pojawiać się jedynie w okresie trwającym nie dłużej niż 12 miesięcy.

Z kolei inni autorzy wykazali znaczną hipertrofię mięśnia jako wynik prowadzenia kilkuletniego treningu oporowego w porównaniu z osobami prowadzącymi siedzący tryb życia.

Hipertrofia mięśnia sercowego

Parametry takie jak:

  • częstość skurczów serca
  • ciśnienie tętnicze krwi
  • pojemność wyrzutowa serca
  • pojemność minutowa serca

stanowią podstawowe wskaźniki funkcji serca i są ściśle ze sobą powiązane. Obrazują stopień zaangażowania mięśnia sercowego w zaspokajanie potrzeb energetycznych wysiłku.

Zobacz również: Jakie jest prawidłowe tętno.

Oczywista jest zależność pojemności minutowej od wyrzutowej i częstości skurczów serca, co pozwala obniżyć tętno, np. w stanach dobrego wytrenowania oraz kompensować tę bradykardię zwiększoną pojemnością wyrzutową w efekcie wzrostu siły skurczu mięśnia sercowego, a także uzyskaną w trakcie ćwiczeń powiększoną jego objętością (zjawisko potreningowej hipertrofii tkanki mięśniowej).Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Kenyon J., Kenyon K., Kompendium fizjoterapii, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2010.
  2. Kwolek A., Rehabilitacja medyczna, Tom 1, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2012.
  3. Donatelli R., Rehabilitacja w sporcie, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2011.
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *