Terapia taktylna obejmuje techniki masażu oraz stymulacji skóry, a jej głównym celem jest rozwój funkcji mózgowych i całego układu nerwowego. To skrót od pełnej nazwy tej metody, czyli stymulacji systemu taktylnego. Terapia opiera się na podstawowych założeniach neurologii, psychologii, teorii integracji sensorycznej oraz założeń powiązania procesów zachodzących w mózgu z zachowaniem człowieka.

Terapia taktylna

Jak wygląda terapia taktylna?

Podstawą terapii taktylnej są odpowiednie sekwencje ruchów masażu i stymulacji skóry. Intensywność wykonywanych czynności zawsze należy dobrać do tego, z kim pracujemy – czy będzie to niemowlę czy nieco starsze dziecko. Ruchy powinny być spokojne, wolne i rytmiczne, ale jednocześnie na tyle silne, aby działały pobudzająco. Taki masaż ma sprawiać przyjemność pacjentowi, musi umożliwiać mu całkowite rozluźnienie i uspokojenie. W momencie zauważenia, że pacjent nie jest zadowolony z terapii lub zgłasza sprzeciw, należy albo przerwać wykonywane czynności albo zmienić rodzaj / intensywność dotyku.

Głównym celem terapii taktylnej jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych – zwłaszcza dotykowych i proprioceptywnych – tak, aby dziecko spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne, poprawiające integrację tych bodźców.

Sklep Spirulina

Przygotowanie do terapii

Przed przystąpieniem do omawianej terapii należy zadbać o odpowiednią atmosferę – czynności terapeutyczne powinny być bowiem wykonywane w takim pomieszczeniu, aby dziecko mogło w pełni się rozluźnić. W związku z tym pomieszczenie terapeutyczne musi być przytulne, ciche i ciepłe. Masaż można wykonywać przy akompaniamencie uspokajającej muzyki. Aby zająć czymś uwagę dziecka można opowiadać mu bajkę lub mówić wierszyki.

Jeszcze przed rozpoczęciem masażu należy w przystępny sposób poinformować dziecko, co będzie wykonywane. Najlepiej rozpocząć od nawiązania kontaktu z dzieckiem poprzez wskazywanie i nazywanie poszczególnych części jego ciała. Dobrym pomysłem jest zabawa z dzieckiem w pokazywanie wymienianych części ciała. Zawsze terapię zaczynamy od leżenia na plecach, aby utrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem. Dopiero później możemy ułożyć pacjenta w leżeniu przodem.

Terapia taktylna – wskazania

Omawiana metoda lecznicza stosowana jest powszechnie w neurofizjologii, rehabilitacji, pedagogice oraz psychologii. Jest też chętnie wykorzystywana przez nauczycieli w przedszkolach czy ośrodkach terapeutyczno-opiekuńczych. Jej zadaniem jest wspieranie rozwoju dzieci z różnymi dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Terapię taktylną zaleca się wprowadzić między innymi przy:

 • problemach z rozumieniem poleceń słownych oraz naśladowaniem ruchów;
 • problemach z logiką rysunku;
 • nieprawidłowościach dotyczących pojedynczych ruchów;
 • zaburzeniach planowania i przeprowadzania całej zaplanowanej czynności;
 • trudnościach ze zlokalizowaniem własnych części ciała w przestrzeni.

Zaburzenia somatognozji powinny być rozpoznane najlepiej między 3. a 6. rokiem życia dziecka tak, aby postępowanie lecznicze można było wdrożyć jeszcze na etapie przedszkolnym. Wówczas dziecko będzie mogło osiągnąć dojrzałość tego stopnia, by uczęszczać do szkoły zgodnie z jego poziomem intelektualnym.

Przeciwwskazania do terapii taktylnej

Głównymi przeciwwskazaniami do terapii taktylnej są:

 • wysoka gorączka;
 • zapalenie żył, zakrzepica żył głębokich;
 • niewyrównane wady serca;
 • skaleczenia skóry, przerwanie jej ciągłości;
 • krwotoki, skłonność do krwawień;
 • stany alergiczne skóry, wszelkiego rodzaju zmiany dermatologiczne;
 • infekcje, ostre stany zapalne;
 • wczesny okres po urazach ortopedycznych – złamania, zwichnięcia, skręcenia.

Decyzję o wykonaniu stymulacji podejmuje specjalista zajmujący się terapią taktylną.

Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Giczewska A., Fenomen dotyku matki, Wydawnictwo Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PRZYJACIEL, Warszawa 2008.
 2. Ayres J., Dziecko a integracja sensoryczna, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016.
 3. Charbicka M., Integracja sensoryczna przez cały rok, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017.
Rehabilitacja Wrocław