Fotodepilacja Wrocław

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to choroba charakteryzująca się nie do końca odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ma to zwykle charakter postępujący i związane jest z nieprawidłową reakcją zapalną płuc na zanieczyszczenia oraz gazy.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Objawy POChP

Typowymi objawami POChP są kaszel, odksztuszanie plwociny, duszności oraz wydłużony wydech. Wyróżnia się 4 stadia zaawansowania choroby oraz stadium narażenia:

 1. 0 – zagrożenie chorobą. Występuje przewlekły kaszel w połączeniu z odksztuszaniem plwociny. Wynik spirometrii jest prawidłowy.
 2. I – lekka postać POChP. Występuje przewlekły kaszel z odksztuszaniem plwociny, a także niewielkie ograniczenie przepływu powietrza.
 3. II – umiarkowana postać POChP. Objawy narastają, pojawia się duszność wysiłkowa.
 4. III – ciężka postać POChP. Duszności się nasilają, miejsce mają nawracające zaostrzenia choroby.
 5. IV – bardzo ciężka postać POChP. Występują objawy przewlekłej niewydolności oddechowej, jakość życia znacznie się pogarsza.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie

Leczenie w przypadku POChP składa się z 4 elementów:

 • oceny i monitorowania choroby;
 • ograniczenia czynników ryzyka;
 • leczenia stabilnej POChP;
 • leczenia zaostrzeń.

Celem leczenia jest zwiększenie tolerancji wysiłku, poprawa ogólnego stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom i zaostrzeniom oraz łagodzenie objawów. Podstawą leczenia jest rehabilitacja.

Program rehabilitacyjny (sesje edukacyjne, ćwiczenia) powinien być przeprowadzany w grupach 5-10 osobowych i trwać przynajmniej 2 miesiące. Dotychczas nie określono optymalnej długości trwania programu – uznaje się zasadę, że im dłużej, tym lepiej. Stosowane obecnie programy trwają średnio od 4 do 10 tygodni.

Składowe leczenia obejmują:

Sklep Spirulina

Masaż

Udowodniono, że masaż leczniczy jako uzupełnienie terapii usprawnia mechanizm wentylacyjny układu oddechowego, normalizuje napięcie wybranych grup mięśniowych klatki piersiowej i pozwala zwiększyć amplitudę ruchów przepony.

Zobacz również: Przepona – objawy nieprawidłowego funkcjonowania.

Fizykoterapia

 • naświetlanie promieniowaniem podczerwonym – z filtrem czerwonym, czas trwania: 10 minut na okolicę klatki piersiowej;
 • inhalacje z leków rozszerzających oskrzela, przeciwzapalnych, rozrzedzających wydzielinę oraz antybiotyków;
 • naświetlanie promieniowaniem nadfioletowym – 6 pól w obrębie tułowia: 2 po obu stronach mostka, 2 poniżej pach oraz 2 po obu stronach kręgosłupa piersiowego.

Kinezyterapia

W leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc bardzo ważne są ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem różnych pozycji wyjściowych i stosowaniem przyborów. Zaleca się wykonywanie kilku krótkich serii po 4-5 powtórzeń. Nie należy pomijać także ćwiczeń rozluźniających, wykonywanych powolnym tempem przy spokojnej muzyce. Można zastosować trening autogenny Schultza.

Jednym z najważniejszych elementów jest jednak tzw. toaleta drzewa oskrzelowego – drenaż ułożeniowy oraz nauka efektywnego kaszlu, ponieważ umożliwi to usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych.

Drenaż ułożeniowy można wykonywać w 6 pozycjach:

 • ułożenie na brzuchu z głową skierowaną w dół;
 • leżenie na lewym boku z głową skierowaną w dół;
 • leżenie na prawym boku z rotacją tułowia do tyłu i głową skierowaną w dół;
 • ułożenie na plecach z głową skierowaną w dół;
 • leżenie na wznak;
 • pozycja siedząca z lekkim pochyleniem tułowia do przodu.

Nauka efektywnego kaszlu natomiast może przebiegać na 3 sposoby. Pierwszym z nich jest prowokowanie kaszlu poprzez wymawianie litery “R” lub “H”. Kolejnym jest przyjęcie pozycji woźnicy i prowokacja kaszlu. Ostatnim sposobem jest aktywny kaszel na końcu wydechu lub podczas przerywanego wydechu. Całość można wspomagać wibracją klatki piersiowej.

Bibliografia

 1. Grygus I., Kochanowicz M., Mieszkowska M., Fizjoterapia w pulmonologii, Kraków 2016.
 2. Paprocka-Borowicz M., Demczyszak I., Kuciel-Lewandowska J., Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2009.
 3. Mika T., Fizykoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1996.
Polecane produkty:
Rehabilitacja Wrocław