Szukaj
Szukaj

Leczenie uzdrowiskowe

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Leczenie uzdrowiskowe polega na usystematyzowanym i zorganizowanym postępowaniu, w którym wykorzystuje się bodźcowe oddziaływania na ustrój naturalnych tworzyw leczniczych, takich jak: klimat, piękno przyrody oraz fizykalne metody lecznicze. Leczenie takie prowadzi się w uzdrowiskach. Stanowi kontynuację leczenia ambulatoryjnego czy też szpitalnego.

Leczenie uzdrowiskowe

Uzdrowisko – czym jest?

Uzdrowiskiem nazywa się miejscowość o:

 • korzystnym i leczniczo oddziałującym klimacie;
 • pięknej przyrodzie, posiadającą bogate zasoby naturalnych tworzyw leczniczych, wód mineralnych i peloidów;
 • właściwie zorganizowanej służbie zdrowia i odpowiednich zakładach leczniczych, takich jak sanatoria, zakłady kąpielowe i fizykalne oraz pijalnie.

Leczenie w uzdrowisku odbywa się w oderwaniu od stresu życia codziennego i szkodliwych warunków materialnego środowiska pracy i wypoczynku.

Leczenie uzdrowiskowe

Postępowanie lecznicze podejmowane w uzdrowiskach musi być wielokierunkowe, ponieważ taka jest idea całej terapii. Obejmuje szeroko rozumianą fizjoterapię, ekologię, edukację pacjenta, dietetykę oraz psychologię. Znaczenie mają wszystkie specjalności klinicznej medycyny.

Przed przystąpieniem do wyboru uzdrowiska należy zapoznać się z jego profilem wiodącym. Nie każde uzdrowisko bowiem będzie się specjalizowało w danym schorzeniu. Inne uzdrowiska posiadają ofertę przygotowaną typowo pod schorzenia kardiologiczne, inne pod oddechowe. Jeszcze inne będą leczyć choroby układu nerwowego czy reumatologiczne.

Zobacz również: Uzdrowiska w Polsce

Fizjoterapia w uzdrowiskach

Zabiegi wykonywane w uzdrowiskach obejmują najczęściej:

 • hydroterapię – metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii;
 • balneoterapię – jest działem lecznictwa, w którym wykorzystuję się naturalne tworzywa lecznicze takie jak wody mineralne, gazy zawarte w niektórych zdrojach oraz peloidy. Wśród peloidów największą popularnością cieszy się fango i borowina. Można tutaj wspomnieć także o leczeniu wziewaniami;
 • klimatoterapię – wykorzystuje działanie naturalnych czynników klimatu lokalnego, to jest: czystość powietrza, temperatura, ciśnienie atmosferyczne, promieniowanie słoneczne.

Równie często wykonuje się zabiegi fizykalne, czyli oddziaływanie bodźcami fizycznymi takimi jak: światło, prąd, temperatura, ultradźwięki.

Kinezyterapia (leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza) i masaż (sprężyste odkształcenie tkanek) stanowią idealne uzupełnienie opisanych wyżej zabiegów.

Patronite
Patronite

Zasady leczenia uzdrowiskowego

Podczas leczenia uzdrowiskowego powinno się kompleksowo prowadzić wieloelementowe i składające się z różnych elementów usprawnienie czynności, według szczegółowo i indywidualnie dla każdego chorego opracowanego planu. Uwzględniać w nich należy odpowiednią kolejność ściśle dawkowanych zabiegów wyżej wymienionych.

Zabiegi należy prowadzić w sposób interesujący, np. w formie terapii pracą, gier i zabaw, zwłaszcza na powietrzu, wycieczek czy terapii terenowej. Szczególną cechą leczenia uzdrowiskowego jest to, że stosuje się w nim w sposób zintegrowany wiele wymienionych form leczenia fizykalnego z równoczesnym uwzględnieniem indywidualnych zdolności reagowania organizmu na bodźce zabiegowe w przebiegu całej kuracji.

Leczenie takie ma cechy zarówno swoistej, jak i nieswoistej terapii i łączy ono w sposób idealny trzy zasadnicze formy postępowania lekarskiego:

 • lecznicze;
 • rehabilitacyjne;
 • profilaktykę.

Pierwsze przynosi stosunkowo szybko wyniki, natomiast profilaktyka i rehabilitacja wymagają znacznie więcej czasu.

Stosuje się kuracje uzdrowiskowe takie jak np.:

 • usprawnienia naczyń krwionośnych za pomocą zabiegów wodoleczniczych czy kąpieli kwasowęglowych;
 • dążenie do poprawy sprawności narządów ruchu w przebiegu przewlekłych chorób reumatycznych przez zastosowanie gimnastyki w basenach leczniczych, masaży, zawijań borowinowych;
 • zwiększenia zdolności wentylacyjnej płuc w przewlekłych nieswoistych chorobach układu oddechowego stosując klimatoterapię, gimnastykę oddechową, inhalację, ruch lub hartowanie organizmu oraz kurację pitną.

Kuracja pitna ma nie tylko dostarczyć organizmowi związków mineralnych zawartych w wodzie leczniczej, lecz przez systematyczne i długotrwałe stosowanie, połączone z odpowiednią dietą, ćwiczy narządy pokarmowe i wydalnicze oraz procesy przemiany materii i mechanizmy regulujące gospodarkę wodno-mineralną w organizmie.

Podsumowanie

Leczenie uzdrowiskowe trwa długo. W konsekwencji sprzyja to jednak utrzymaniu się poprawy stanu zdrowia przez dłuższy czas i to bez dalszych zabiegów. W uzdrowisku bardzo dużo wykorzystuje się ruch w każdej postaci od spacerów po ćwiczenia fizyczne. Ćwiczenia mogą być prowadzone w różnych rodzajach wód.

Ważne jest, że chory przebywa w uzdrowiskowym zakładzie leczniczym z kuracjuszami cierpiącymi na takie same choroby. W efekcie motywuje go to na ogół silniej do walki z własną niesprawnością. Jednym z podstawowych zadań leczenia jest wychowanie zdrowych nawyków u kuracjusza.

Bibliografia

 1. Kasprzak W., Mańkowska A., Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.


Polecane produkty:
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *