Fizjoexpert Futuro

Leczenie uzdrowiskowe polega na usystematyzowanym i zorganizowanym postępowaniu, w którym wykorzystuje się bodźcowe oddziaływania na ustrój naturalnych tworzyw leczniczych, takich jak: klimat, piękno przyrody oraz fizykalne metody lecznicze. Leczenie takie prowadzi się w uzdrowiskach. Stanowi kontynuację leczenia ambulatoryjnego czy też szpitalnego.

Leczenie uzdrowiskowe

 

Uzdrowiskiem nazywa się miejscowość o korzystnym i leczniczo oddziałującym klimacie, pięknej przyrodzie, posiadającą bogate zasoby naturalnych tworzyw leczniczych, wód mineralnych i peloidów oraz właściwie zorganizowaną służbę zdrowia i odpowiednie zakłady lecznicze, takie jak sanatoria, zakłady kąpielowe i fizykalne oraz pijalnie. Leczenie w uzdrowisku odbywa się w oderwaniu od stresu życia codziennego i szkodliwych warunków materialnego środowiska pracy i wypoczynku.

Leczenie uzdrowiskowe wykorzystuje następujące kierunki:

1. Fizjoterapia:

  • Hydroterapia (metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii)
  • Balneoterapia (jest działem lecznictwa, w którym wykorzystuję się naturalne tworzywa lecznicze takie jak wody mineralne, gazy zawarte w niektórych zdrojach oraz peloidy)
  • Fizykoterapia (oddziaływanie bodźcami fizycznymi takimi jak: światło, prąd, temperatura, ultradźwięki)
  • Kinezyterapia (leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza)
  • Masaż (polega na sprężystym odkształceniu tkanek)
  • Klimatoterapia (wykorzystuje działanie naturalnych czynników klimatu lokalnego, to jest: czystość powietrza, temperatura, ciśnienie atmosferyczne, promieniowanie słoneczne)
  • Leczenie wziewaniami

2. Ekologia.

3. Dietetyka.

Sklep Spirulina

4. Psychologia.

5. Pedagogika.

6. Wszystkie specjalności klinicznej medycyny.

Zasady leczenia uzdrowiskowego

Podczas leczenia uzdrowiskowego powinno się kompleksowo prowadzić wieloelementowe i składające się z różnych elementów usprawnienie czynności, według szczegółowo i indywidualnie dla każdego chorego opracowanego planu. Uwzględniać w nich należy odpowiednią kolejność ściśle dawkowanych zabiegów wyżej wymienionych. Zabiegi należy prowadzić w sposób interesujący, np. w formie terapii pracą, gier i zabaw, zwłaszcza na powietrzu, wycieczek czy terapii terenowej. Szczególną cechą leczenia uzdrowiskowego jest to, że stosuję się w nim w sposób zintegrowany wiele wymienionych form leczenia fizykalnego z równoczesnym uwzględnieniem indywidualnych zdolności reagowania organizmu na bodźce zabiegowe w przebiegu całej kuracji.

Leczenie takie ma cechy zarówno swoistej, jak i nieswoistej terapii i łączy ono w sposób idealny trzy zasadnicze formy postępowania lekarskiego: lecznicze, rehabilitacyjne i profilaktykę. Pierwsze przynosi stosunkowo szybko wyniki, natomiast profilaktyka i rehabilitacja wymagają znacznie więcej czasu. Stosuje się kuracje uzdrowiskowe takie jak np. usprawnienia naczyń krwionośnych za pomocą zabiegów wodoleczniczych czy kąpieli kwasowęglowych, dążenie do poprawy sprawności narządów ruchu w przebiegu przewlekłych chorób reumatycznych przez zastosowanie gimnastyki w basenach leczniczych, masaży, zawijań borowinowych czy zamiaru zwiększenia zdolności wentylacyjnej płuc w przewlekłych nieswoistych chorobach układu oddechowego stosując klimatoterapię, gimnastykę oddechową, inhalację, ruch lub hartowanie organizmu oraz kurację pitną.

Kuracja pitna ma nie tylko dostarczyć organizmowi związków mineralnych zawartych w wodzie leczniczej, lecz przez systematyczne i długotrwałe stosowanie, połączone z odpowiednią dietą, ćwiczy narządy pokarmowe i wydalnicze oraz procesy przemiany materii i mechanizmy regulujące gospodarkę wodno-mineralną w organizmie. Leczenie uzdrowiskowe trwa długo, ale w konsekwencji sprzyja to utrzymaniu się poprawy stanu zdrowia przez dłuższy czas i to bez dalszych zabiegów. W uzdrowisku bardzo dużo wykorzystuje się ruch w każdej postaci od spacerów po ćwiczenia fizyczne. Ćwiczenia mogą być prowadzone w różnych rodzajach wód. Ważne jest, że chory przebywa w uzdrowiskowym zakładzie leczniczym z kuracjuszami cierpiącymi na takie same choroby, co motywuje na ogół silniej do walki z własną niesprawnością. Jednym z podstawowych zadań leczenia jest wychowanie zdrowych nawyków u kuracjusza.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław