Szukaj
Szukaj

Mięśnie klatki piersiowej

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Mięśnie klatki piersiowej tworzą 3 odrębne zespoły. Ich zadaniem jest nie tylko poruszanie poszczególnymi częściami ciała, lecz również ochrona ważnych narządów oraz wspomaganie przy wykonywaniu życiowych czynności, np. oddychania. Są to:

 • mięśnie powierzchowne – przyczepiające się do kośćca okolicy barku i ramienia;
 • mięśnie głębokie – stanowiące właściwe mięśnie ściany klatki piersiowej;
 • przepona – tworzącą przegrodę między jamą brzuszną, a jamą klatki piersiowej.

 

Powierzchowne mięśnie klatki piersiowej

Do tej grupy należą następujące mięśnie:

Mięsień piersiowy większy

Piersiowy większy leży najbardziej powierzchownie, jest szeroki i zbliżony kształtem do trójkąta.

Przyczepy

pp

Posiada trzy przyczepy początkowe: część obojczykowa rozpoczyna się na przyśrodkowej połowie obojczyka, część mostkowo-żebrowa na powierzchni przedniej mostka, natomiast część brzuszna na blaszce przedniej pochewki mięśnia prostego brzucha.

pk

Za przyczep końcowy uznaje się ścięgno na grzebieniu guzka większego kości ramiennej.

Czynność

Skurcz wszystkich części mięśnia pociąga łopatkę do przodu, przyciąga ramię przyśrodkowo i do przodu, opuszcza podniesione ramię i rotuje je wewnętrznie. Jest najsilniejszym mięśniem opuszczającym i przywodzącym kończynę. Dodatkowo, przy ustabilizowanych ramionach stanowi ważny pomocniczy mięsień oddechowy.

Mięsień piersiowy mniejszy

Jest płaski i trójkątny, przykrywa go mięsień piersiowy większy.

Przyczepy

pp

Mięsień piersiowy mniejszy ma swój początek na powierzchni zewnętrznej końców przednich od drugiego lub trzeciego do piątego żebra kostnego, gdzie rozpoczyna się trzema lub czterema wiązkami.

pk

Przyczep końcowy znajduje się na wyrostku kruczym łopatki.

Czynność

Wspólnie z mięśniem piersiowym większym przesuwa obręcz kończyny górnej do przodu, natomiast współpracując z mięśniem czworobocznym i mięśniem zębatym przednim obniża obręcz kończyny górnej. Przy ustalonym stawie ramiennym działa jako mięsień wdechowy.

Mięsień podobojczykowy

Jest niewielki i charakteryzuje się wrzecionowatym kształtem. Rozpina się między pierwszym żebrem a obojczykiem, poprzecznie do osi ciała.

Przyczepy

pp

Swój początek ma na powierzchni górnej pierwszego żebra, na granicy kostno-chrzęstnej, nieco bocznie od wiezadła żebrowo-obojczykowego. Dalej włókna biegną skośnie w bok i ku górze.

pk

Kończą się na dolnej powierzchni obojczyka przy jego końcu w okolicy barkowej.

Czynność

Mięsień ten odpowiada za pociąganie obojczyka ku dołowi i do przodu. Wspomaga także hamowanie ruchów w stawie mostkowo-obojczykowym.

Mięsień zębaty przedni

Jest jednym z największych mięśni ciała. Jednak z powodu swojej lokalizacji nie robi wrażenia i często jest zapominany.

Przyczepy

pp

Patronite
Patronite

Mięsień zębaty przedni rozpoczyna się dziesięcioma zębami na zewnętrznej powierzchni 9 górnych żeber, biegnie ku tyłowi ściśle przylegając do klatki piersiowej.

pk

Kończy się na przyśrodkowym brzegu łopatki.

Czynność

Posiada wiele funkcji:

 • część górna pociąga staw ramienny do przodu, a część dolna pociąga bark do dołu;
 • obraca łopatkę umożliwiając w ten sposób odwiedzenie ramienia ponad poziom;
 • przyciska łopatkę do klatki piersiowej;
 • podczas odwodzenia ramienia działa antagonistycznie do mięśnia równoległobocznego i mięśnia dźwigacza łopatki;
 • stanowi pomocniczy mięsień wdechowy.

Głębokie mięśnie klatki piersiowej

Do tej grupy zaliczają się mięśnie:

 • międzyżebrowe;
 • poprzeczny klatki piersiowej.

Mięśnie międzyżebrowe

Leżą w przestrzeniach międzyżebrowych i łączą dwa sąsiednie żebra. Dzielą się na mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne i wewnętrzne.

Przyczepy

pp

Zewnętrzne rozpoczynają się na dolnym brzegu wyżej leżącego żebra.

pk

Kończą się natomiast na brzegu górnym niżej leżącego żebra.

Z kolei wewnętrzne leżą do wewnątrz od poprzednich.

Czynność

Mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne unoszą żebra, są więc mięśniami wdechowymi. Mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne biorą udział w opuszczaniu żeber (pełnią więc funkcję pomocniczą mięśni wydechowych), jednak temat ich działania wciąż jest sporną kwestią.

Mięsień poprzeczny klatki piersiowej

Zawiera często bardzo liczne włókna ścięgniste i ma wyraźny charakter mięśnia zanikowego.

Przyczepy

pp

Rozpoczyna się na powierzchni tylnej wyrostka mieczykowatego i dolnej części trzonu mostka.

pk

Kończy się natomiast pięcioma zębami na granicy chrzęstno-kostnej od VI do II żebra.

Czynność

Czynność górnych wiązek tego mięśnia jest bardzo nieznaczna. Z kolei część dolna (poprzeczna) zmniejsza kąt przyczepu chrząstki żebrowej do mostka, więc działa wydechowo.

Przepona

Jest mięśniem charakterystycznym wyłącznie dla ssaków. W swojej budowie wyróżnia trzy części:

 • lędźwiową;
 • żebrową;
 • mostkową.

Przepona jest jednym z ważniejszych mięśni w organizmie człowieka. Warto wiedzieć, że posiada w swojej budowie otwory między innymi dla aorty, przełyku i żyły głównej dolnej. Jest istotnym mięśniem wdechowym, ponieważ powoduje tak zwane oddychanie brzuszne. W pewnym stopniu wpływa też na fonację, ponieważ reguluje siłę wydechowego prądu powietrza.

Zobacz również: Przepona – objawy nieprawidłowego funkcjonowania.

Bibliografia

 1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.


Polecane produkty:
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *