Szukaj
Szukaj

Oskrzela

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Oskrzela (łac. bronchi) to obie gałęzie tchawicy, których początek znajduje się w miejscu jej rozdwojenia. Kończą się one u wejścia do odpowiedniego płuca. Gałęzie oskrzeli głównych powstałe w wyniku ich podziału wchodzą do płuc i dzielą się na coraz mniejsze oskrzela, tworząc tzw. drzewo oskrzelowe. Wyróżnia się zatem 2 rodzaje oskrzeli:

  • zewnątrzpłucne, czyli główne;
  • wewnątrzpłucne.

Oskrzela (łac. bronchi)

Oskrzela – lokalizacja

Oba oskrzela główne leżą w śródpiersiu tylnym, poniżej tchawicy jako jej przedłużenie. Lokalizują się między prawym a lewym płucem. Oskrzela główne kierują się w stronę dolną, boczną i nieco ku tyłowi. Nie przebiegają one jednak ściśle w linii prostej. Linie kierunkowe światła tchawicy, oskrzeli i ich rozgałęzień tworzą kształty śrubowate i bez załamania przechodzą jedna w drugą. W rezultacie w miejscu ich odejścia powietrze jest doprowadzane do różnych części płuca w najkorzystniejszych warunkach aerodynamicznych.

Oskrzela – budowa

Odróżniamy 3 oskrzela płatowe po prawej stronie i 2 po stronie lewej. Ponadto odróżniamy oskrzela wielkie, średnie i małe, które wreszcie przechodzą w drobne oskrzelka. Do oskrzeli wielkich zalicza się oskrzele główne wraz z płatowym dolnym, zaś do średnich płatowe górne i środkowe oraz oskrzela segmentowe i podsegmentowe. Pozostałe odgałęzienia odpowiadają typowi budowy oskrzeli małych.

Budowa ściany oskrzeli głównych jest bardzo podobna do budowy tchawicy. W efekcie w błonę włóknistą włączone są podkowiaste chrząstki, zaś ściana tylna zawiera mięśniówkę gładką zbudowaną głównie z poprzecznie biegnących pasemek. W tkance podśluzowej leżą liczne gruczoły oskrzelowe. Natomiast w oskrzelach typu średniego i małego chrząstki nie zachowują kształtu podkowiastego, lecz przybierają postać różnokształtnych, często rozgałęzionych płytek, ułożonych dokoła całego obwodu. Chrząstki te występują aż do małych oskrzeli o przekroju 1 mm.

W błonie śluzowej oskrzeli znajduje się sprężysta sieć włókien ułożonych głównie podłużnie. Sieć ta powoduje w rezultacie podłużne napięcie błony śluzowej podczas wdechu i rozluźnienie jej podczas wydechu.

Oskrzelka końcowe

Oskrzelka powstałe z ostatniego podziału noszą nazwę oskrzelek końcowych. Dla obu płuc ich ogólna liczba wynosi około 10 000. Każde oskrzelko końcowe dzieli się na 2 oskrzelka oddechowe, zwane również pęcherzykowymi, ponieważ w ich ścianie występują poszczególne pęcherzyki płucne.

Patronite
Patronite

Oskrzelka oddechowe także dzielą się dwukrotnie, tak że powstają oskrzelka oddechowe I, II i III rzędu. W efekcie z jednego oskrzelka końcowego może powstać 15 oskrzelek oddechowych. Tworzą one drzewo pęcherzykowe i stanowią ogniwo łączące oskrzela z płucami.

Segmenty oskrzelowo-płucne

Stanowią części płatów płuca zaopatrzone większymi oskrzelami. Segmenty dzielą się następnie na podsegmenty zaopatrzone oskrzelami podsegmentowymi, powstałymi przez podział na 2 lub 3 gałęzie oskrzeli segmentowych. Należy wyróżnić również głęboko wnikające w struktury oskrzeli większe przegrody łącznotkankowe. Oddzielają one częściowo poszczególne segmenty od siebie.

Funkcja oskrzeli

Oskrzela pełnią niezwykle ważną funkcję w procesie oddychania i wymiany gazowej. Służą bowiem do zachowania możliwie bezwirowego prądu powietrza. Regulują one jego opór przez zmianę światła. Dodatkowo zwilżają i ogrzewają powietrze, a także chronią organizm przed przedostającym się ciałom obcym.

Unaczynienie

Część szyjną tchawicy unaczynia tętnica tarczowa dolna odchodząca od tętnicy podobojczykowej, natomiast część piersiową gałęzie oskrzelowe aorty piersiowej i gałęzie oskrzelowe tętnicy piersiowej wewnętrznej.

Z górnego odcinka tchawicy naczynia chłonne prowadzą przez węzły szyjne powierzchowne do węzłów szyjnych głębokich dolnych i z nich do pnia chłonnego szyjnego. Z kolei z dolnej części tchawicy i z oskrzeli naczynia chłonne biegną przez węzły tchawiczo-oskrzelowe i tchawicze do pni oskrzelowo-śródpiersiowych.

Unerwienie

Unerwienie omawianych organów pochodzi bezpośrednio z nerwu błędnego i jego gałęzi – nerwu krtaniowego wstecznego. Oskrzela unerwiane są przez gałęzie współczulne pochodzące z pnia współczulnego.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
  2. Sokołowska-Pituchowa J., Anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *