Mięśnie stawu skroniowo-żuchwowego

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Mięśnie stawu skroniowo-żuchwowego to grupa wszystkich mięśni oddziałujących na ten staw, a więc odpowiedzialnych za poruszanie żuchwą. Są to przede wszystkim: mięsień skroniowy, mięsień żwacz oraz mięśnie skrzydłowe. Jednak udział w ruchach żuchwy bierze także wiele innych struktur mięśniowych. Zostały one opisane poniżej.

Mięśnie stawu skroniowo-żuchwowego

Mięśnie stawu skroniowo-żuchwowego

Anatomia stawów skroniowo-żuchwowych jest podporządkowana funkcjom fizjologicznym całego układu stomatognatycznego. Wszelkie zaburzenia w równowadze mięśni oddziałujących na ten staw mogą mieć lokalne lub globalne konsekwencje, do których zaliczamy: bóle głowy, bruksizm, patologiczne ścieranie powierzchni zębów, problemy z mową, a nawet wady postawy. Do mięśni stawu skroniowo-żuchwowego zaliczamy poniżej wymienione i opisane.

Zobacz również: Punkty spustowe głowy.

Mięsień skroniowy

Mięsień skroniowy (łac. musculus temporalis) to największy i najsilniejszy mięsień żucia zlokalizowany w dole skroniowym. Jego przyczepy prezentują się następująco:

 • pp: kresa skroniowa dolna, powięź skroniowa, dół skroniowy, łuk jarzmowy;
 • pk: wyrostek dziobiasty żuchwy.

Odpowiada on za cofanie wysuniętej żuchwy oraz podnoszenie jej, a także obracanie na zewnątrz.

Mięsień skroniowy (łac. musculus temporalis)

 

Mięsień żwacz

Mięsień żwacz (łac. musculus masseter) składa się z warstwy powierzchownej (łac. paras superficialis) i warstwy głębokiej (łac. paras profunda). Bardzo dobrze można go wyczuć nawet samodzielnie, palpując okolice jego przebiegu podczas wykonywania ruchu zaciskania szczęk. Warstwa powierzchowna posiada następujące przyczepy:

 • pp: dolny brzeg kości jarzmowej, łuk jarzmowy;
 • pk: powierzchnia boczna gałęzi i kąta żuchwy.

Warstwa głęboka znajduje się tuż pod nią.

Mięsień żwacz odpowiada za unoszenie, wysuwanie i cofanie żuchwy. To najsilniejszy mięsień stawu skroniowo-żuchwowego.

Mięsień żwacz (łac. musculus masseter)

Mięśnie skrzydłowe

W tej grupie wyróżniamy:

 • mięsień skrzydłowy przyśrodkowy (łac. musculus pterygoideus medialis) – znajdujący się do wewnątrz od gałęzi żuchwy, rozpoczynający się w dole skrzydłowym kości klinowej, kości podniebiennej i wyrostku podniebiennym szczęki, a kończący się na kącie żuchwy. Omawiając mięsień, należy zaznaczyć, że często występuje głowa dodatkowa, która odchodzi od guza szczęki. Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy odpowiada za unoszenie żuchwy współpracując z mięśniem skroniowym i mięśniem żwaczem.
 • mięsień skrzydłowy boczny (łac. musculus pterygoideus lateralis) – posiadający głowę górną (pp: kość klinowa) oraz głowę dolną (pp: wyrostek skrzydłowaty i powierzchnia podskroniowa szczęki). Obie kończą się na wyrostku kłykciowym żuchwy. Funkcje mięśnia to głównie wysuwanie żuchwy do przodu i rozwieranie szczęk.

Mięśnie te bardzo często ulegają wzmożonemu napięciu mięśniowemu.

Mięśnie skrzydłowe

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy

Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy (łac. musculus sternocleidomastoideus) posiada 2 głowy, przyśrodkową i boczną. Przyczepy prezentują się następująco:

 • pp: głowy przyśrodkowej – rękojeść mostka;
 • pp: głowy bocznej – koniec mostkowy obojczyka;
 • pk: wyrostek sutkowaty kości skroniowej oraz kresa karkowa górna.

Mięsień MOS zgina głowę w kierunku bocznym, a także obraca ją w kierunku przeciwnym do zgięcia.

Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy (MOS)

Mięsień dwubrzuścowy

Mięsień dwubrzuścowy (łac. musculus digastricus) należy do grupy mięśni nadgnykowych, a jego przebieg można przedstawić następująco:

Przy unieruchomionej żuchwie unosi kość gnykową wraz z krtanią. Z kolei przy unieruchomionej kości gnykowej obniża żuchwę. W tym ruchu mięsień dwubrzuścowy jest antagonistą mięśni żucia.

Mięsień dwubrzuścowy (łac. musculus digastricus)

Fizjologia ruchów żuchwy

Ruch boczny żuchwy jest efektem aktywności po stronie pracującej:

 • tylnych i środkowych włókien mięśnia skroniowego;
 • głębokich włókien mięśnia żwacza.

W tym czasie po stronie niepracującej aktywne są:

 • przednie włókna mięśnia skroniowego;
 • włókna mięśnia skrzydłowego bocznego dolnego.

W trakcie ruchu bocznego po stronie pracującej nieznaczną aktywność wykazują również mięśnie żwacze, mięśnie skrzydłowe przyśrodkowe, a także tylne brzuśce mięśnia dwubrzuścowego. Natomiast za cofanie żuchwy odpowiadają:

 • tylne i środkowe włókna mięśnia skroniowego;
 • tylne brzuśce mięśni dwubrzuścowych;
 • mięśnie żuchwowo-gnykowe (w mniejszym stopniu).

Należy pamiętać, że wszelkie ruchy żuchwy bezpośrednio wiążą się ze ślizgiem zachodzącym właśnie w stawie skroniowo-żuchwowym. Podczas spożywania pokarmów i mówienia największe znaczenie mają ruchy odwodzenia (opuszczania żuchwy) i przywodzenia (zaciskania szczęk). Za ruch odwodzenia odpowiadają głównie:

 • przednie brzuśce mięśnia dwubrzuścowego;
 • mięśnie skrzydłowe boczne dolne;
 • mięśnie żuchwowo-gnykowe (w mniejszym stopniu).

Z kolei za ruch przywodzenia odpowiadają:

 • mięśnie skroniowe;
 • mięsień żwacz;
 • mięśnie skrzydłowe przyśrodkowe.

Wszelkie zaburzenia w pracy tych mięśni należy konsultować z fizjoterapeutą stomatologicznym.

Rozluźnianie mięśni – szczęka i żuchwa

Na poniższym filmie pokazujemy kilka technik, które pomogą rozluźnić napięte mięśnie twarzy:Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Gorzechowski K., Rehabilitacja stomatologiczna, Wydawnictwo KARGO, Białystok 2016.
 2. Majewski S., Wieczorek A., Loster J., Pihut M., Mięśnie żucia i stawy skroniowo-żuchwowe w aspekcie fizjologicznych funkcji układu stomatognatycznego, Protetyka Stomatologiczna, 1/2010.
 3. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
Enedu
Enedu

Zapisz się do newslettera!

Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *