Medfile

Reguła Ficka

– ilość krwi przepływającej przez serce człowieka w jednostce czasu (Q) równa się ilości tlenu pobranego przez organizm (VO2) podzielonej przez różnicę tętniczo-żylną zawartości tlenu we krwi (AVD O2).

Q = VO2/AVD O2

Przykład:

VO2 = 250 ml • min-1
AVDO2 = 50 ml/l

Sklep Spirulina

Q = 250 ml • min-1 : 50 ml/l
Q= 50 l • min-1

Z reguły Ficka możemy więc obliczyć pojemność minutową serca.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław