Szukaj
Szukaj

Perfuzja

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Perfuzja to pojęcie opisujące przepływ płynów ustrojowych (zazwyczaj krwi) przez tkankę lub określony narząd wewnętrzny. Bardzo często wykorzystuje się je w odniesieniu do mięśnia sercowego, analizując przepływ krwi przez jego miąższ. Perfuzję wyliczyć można na podstawie ogólnie przyjętego, prostego wzoru.

perfuzja

Perfuzja – charakterystyka

Perfuzja najczęściej odnosi się do mięśnia sercowego i wówczas opisuje procent pojemności minutowej serca, co wylicza się ze wzoru:

  • perfuzja = Q (przepływ) : m (masa narządu).

Perfuzję można przeanalizować również z większą dokładnością na podstawie badań obrazowych, zwłaszcza tomografii komputerowej (TK) czy rezonansu magnetycznego. Dynamiczna TK obrazowania perfuzji serca z wykorzystaniem dylatacji naczyń wieńcowych umożliwia ilościowy pomiar perfuzji i tzw. objętość dystrybucji pierwszego przejścia. Jeśli perfuzja dotyczy serca, zależy od następujących czynników:

  • ciśnienie tętnicze;
  • pojemność minutowa serca;
  • kondycja naczyń wieńcowych, odpowiadających z zaopatrywanie serca w krew i tlen.

Zgodnie z definicją, wielkość przepływu krwi przez serce zależy przede wszystkim od oporu naczyniowego. Ten zaś jest odwrotnie proporcjonalny w stosunku do promienia naczynia krwionośnego podniesionego do czwartej potęgi zgodnie z prawem Hagena-Poiseuille’a.

Patronite
Patronite

Perfuzja – znaczenie w medycynie

Określenie perfuzji mięśnia sercowego ma kluczowe znaczenie dla planowania właściwej terapii kardiologicznej, jak również pozwala na oszacowanie rokowania danego pacjenta. Oblicza się ją zwłaszcza w przypadkach nie do końca zdiagnozowanych, niepewnych, np. gdy naczynia wieńcowe zwężone są w umiarkowanym stopniu (30-70%), co nie zawsze pozwala na wykrycie ich problemów podczas koronarografii. Wówczas zleca się badania czynnościowe mięśnia sercowego, w tym ocenę perfuzji pozwalającej na określenie obszaru niedokrwienia mięśnia sercowego.

Perfuzja w prawidłowych tętnicach wieńcowych wzrasta wraz z wykonywanym wysiłkiem lub w konsekwencji innego obciążenia organizmu (np. stres, skrajne wychłodzenie). Wzrost przepływu w tętnicach wieńcowych w sytuacji obciążenia określa się mianem rezerwy wieńcowej. W prawidłowych warunkach osiąga ona wartość powyżej 2. Wiadomo wówczas, że wzrost przepływu krwi w naczyniu wieńcowym w obciążeniu jest przynajmniej 2 razy większy w porównaniu z przepływem w spoczynku. Jeśli zmiana miażdżycowa rzeczywiście prowadzi do niebezpiecznego zwężenia naczynia, rezerwa wieńcowa spada wyraźnie poniżej 2. W takich sytuacjach w obszarze serca zaopatrywanym przez tę tętnicę ujawnia się ubytek perfuzji. Nieprawidłowa perfuzja mięśnia sercowego ma wartość prognostyczną w wielu różnych jednostkach chorobowych.

Perfuzja narządów wewnętrznych

Choć przeważnie termin perfuzji wykorzystuje się w kardiologii do opisywania przepływu krwi przez serce, równie dobrze zastosować go można do wszelkich innych naczyń krwionośnych. W końcu każdy z nich posiada dobrze rozgałęzioną sieć naczyń, doprowadzających krew do ich miąższu, dzięki czemu mogą sprawnie spełniać swoje funkcje. Perfuzja występuje więc również w nerkach, wątrobie, płucach, jelitach, mózgowiu czy innych organach. Może być wykorzystana dla celów diagnostycznych w praktycznie każdej dziedzinie medycyny.

Pogorszenie perfuzji

Pogorszenie perfuzji zawsze wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla danego narządu, którego dotyczy. Oznacza to, że jego część nie jest odpowiednio zaopatrywana w składniki odżywcze i w tlen, co może doprowadzić nawet do jego obumarcia, choć zaczyna się od upośledzenia funkcji. Przykładowo spadek perfuzji nerek może manifestować się pod postacią biegunek, krwotoków z dróg rodnych i krwotoków wewnętrznych, wymiotów, obrzęków. Z kolei zaburzenie perfuzji mięśnia sercowego objawia się jako problemy z oddychaniem, wzmożona męczliwość, ucisk w klatce piersiowej i hipoksja, wskutek której może dojść do niedotlenienia mózgu i innych ważnych narządów wewnętrznych.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Miśko J., Petryka J., Mazurkiewicz Ł., Perfuzja mięśnia sercowego w badaniu metodą rezonansu magnetycznego serca, Post Kardiol Interw 2011; 7, 1 (23): 79-86.
  2. Silverthorn D., Fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
  3. Szczeklik A., Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *