RSQ Technologies

Mięsień piersiowy mniejszy (łac. musculus pectoralis minor) to płaski i mały mięsień o kształcie wydłużonego trójkąta. Leży pod mięśniem piersiowym większym, przy czym oddziela je warstwa powięzi. Należy do mięśni powierzchownych klatki piersiowej.

 

Mięsień piersiowy mniejszy – budowa

Mięsień piersiowy mniejszy rozpoczyna się trzema lub czterema wiązkami na powierzchni zewnętrznej końców przednich od drugiego lub trzeciego do piątego żebra kostnego. Włókna biegną zbieżnie ku górze oraz w bok i kończą się krótkim, lecz silnym ścięgnem na wyrostku kruczym łopatki.

Przyczepy

Przyczepy można zatem przedstawić w skrócie następująco:

  • pp: przednia powierzchnia trzonów żeber od III do V.
  • pk: wyrostek kruczy łopatki.

Topografia

Powierzchnia przednia mięśnia odpowiada mięśniowi piersiowemu większemu, który go w całości pokrywa. U osób ze słabo rozwiniętymi mięśniami, przy podniesionym ramieniu może wystawać nieco spod dolnego brzegu mięśnia piersiowego większego.

Między dwoma mięśniami przebiegają naczynia i nerwy. Powierzchnia tylna mięśnia piersiowego mniejszego spoczywa przyśrodkowo na żebrach i przestrzeniach międzyżebrowych. Dalej, bocznie na mięśniu zębatym przednim i wreszcie wspólnie z piersiowym większym tworzy ścianę przednią jamy pachowej.

Sklep Spirulina

Odmiany

Mięsień piersiowy mniejszy powstaje ze wspólnego zawiązku z mięśniem piersiowym większym. W związku z tym spotkać można odmiany, w których przyczep mięśnia piersiowego mniejszego znajduje się obok przyczepu mięśnia piersiowego większego na guzku większym lub na grzebieniu guzka większego kości ramiennej.

Czynność

Mięsień obniża obręcz kończyny górnej współpracując z częściami dolnymi mięśnia czworobocznego i mięśnia zębatego przedniego oraz przyciąga ją przyśrodkowo. Wspólnie z mięśniem piersiowym większym przesuwa obręcz kończyny górnej do przodu, np. przy podnoszeniu przedmiotów z podłogi.

Razem z mięśniem dźwigaczem łopatki i mięśniem równoległobocznym obraca łopatkę, obniżając nieco panewkę stawową. Dodatkowo, przy ustalonym stawie ramiennym działa jako mięsień wdechowy.

Zobacz również: Ruchomość klatki piersiowej.

Unerwienie

Unerwienie mięśnia pochodzi od nerwów piersiowych przednich (przyśrodkowego i bocznego), które odchodzą od splotu ramiennego.

Mięsień piersiowy mniejszy – masaż głęboki

Na poniższym filmie nasz fizjoterapeuta z Centrum Fizjoterapeuty pokazuje jak, poprzez masaż głęboki, rozluźnić i przyspieszyć regenerację tego mięśnia u osób aktywnie uprawiających sport:

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
Rehabilitacja Wrocław