Fotodepilacja Wrocław

Więzozrosty miednicy dzielą się na więzadła wzmacniające staw krzyżowo-biodrowy, więzadła łączące kość krzyżową z kością kulszową, błonę zasłonową oraz na więzadło pachwinowe. 

Więzozrosty miednicy

Więzozrosty miednicy

1. Więzadła wzmacniające staw krzyżowo-biodrowy.

  • Więzadła krzyżowo-biodrowe brzuszne (ligamenta sacroiliaca ventralia) są to cienkie pasma łączące powierzchnię miedniczną bocznej części kości krzyżowej z przednim brzegiem powierzchni uchowatej kości biodrowej.
  • Więzadła krzyżowo-biodrowe grzbietowe (ligamenta sacroiliaca dorsalia) przebiegają po stronie tylnej stawu pomiędzy grzebieniami krzyżowymi, a kolcem biodrowym tylnym dolnym i górnym.
  • Więzadła krzyżowo-biodrowe międzykostne (ligamenta sacroiliaca interossea) wypełniają przestrzeń pomiędzy guzowatością krzyżową i guzowatością biodrową. Są to krótkie, mocne pasma, zrośnięte z więzadłami krzyżowo-biodrowymi grzbietowymi.
  • Więzadło biodrowo-lędźwiowe (ligamentum iliolumbale) jest to mocne, płaskie pasmo włókniste przyczepiające się do wyrostków poprzecznych czwartego i piątego kręgu lędźwiowego oraz do powierzchni wewnętrznej talerza kości biodrowej i tylnej części grzebienia biodrowego.

2. Więzadła łączące kość krzyżową z kością kulszową.

  • Więzadło krzyżowo-guzowe (ligamentum sacrotuberale) przebiega od kolca biodrowego tylnego i dolnego, brzegu bocznego kości krzyżowej i dwóch górnych kręgów guzicznych (przebieg wachlarzowaty) do brzegu przyśrodkowego guza kulszowego. W górnej części więzadło krzyżowo-guzowe jest przeważnie ściśle połączone z więzadłami krzyżowo-biodrowymi grzbietowymi. Wąskie pasmo przebiega dalej poza przyczep na guzie kulszowym, tworząc tzw. wyrostek sierpowaty (procesus faliciformis). W szczelinie między nim, a kością kulszową przebiegają nerw sromowy i naczynia sromowe wewnętrzne. Przez więzadło krzyżowo-guzowe przechodzą gałązki tętnicy pośladkowej dolnej, a na jego tylnej powierzchni przyczepia się mięsień pośladkowy wielki.
  • Więzadło krzyżowo-kolcowe (ligamentum sacrospinale) rozpoczyna się na brzegu bocznym dolnej części kości krzyżowej i na górnych kręgach guzicznych i przebiega do kolca kulszowego. Wewnętrzna powierzchnia tego więzadła przylega do mięśnia guzicznego i wraz z kością guziczną oraz kolcem kulszowym współtworzy dno miednicy.

Więzadło krzyżowo-guzowe i więzadło krzyżowo-kolcowe zamykają miednicę i przekształcają wcięcia kulszowe w otwór kulszowy większy (foramen ischiadicum major) i otwór kulszowy mniejszy (foramen ischiadicum minor), przez które przechodzą mięśnie, naczynia i nerwy.

Sklep Spirulina

3. Błona zasłonowa (membrana obturatoria).

Jest to łącznotkankowa przegroda, która zamyka otwór zasłonowy i wraz z jego brzegami stanowi miejsce przyczepu mięśnia zasłaniacza zewnętrznego i wewnętrznego.

4. Więzadło pachwinowe (ligamentum inguinale).

Jest mocnym, zaokrąglonym pasmem łącznotkankowym, które przebiega pomiędzy kolcem biodrowym przednim górnym, a guzkiem łonowym. Jest wyczuwalne palpacyjnie jako twarda listewka i widoczne z zewnątrz jako tzw. bruzda pachwinowa (sulcus inguinalis). Więzadło to utworzone jest przez włókna ścięgniste brzegu dolnego mięśnia skośnego zewnętrznego i wewnętrznego brzucha. Do brzegu dolnego więzadła pachwinowego przyczepia się powięź szeroka uda. Od przyśrodkowego końca więzadła do grzebienia kości łonowej przebiegają rozbieżnie włókna, tworząc więzadło rozstępowe (ligamentum lancunare). Więzadło pachwinowe wraz z brzegiem przednim miednicy ograniczają miejsce przejścia mięśni, nerwów i naczyń krwionośnych z jamy brzusznej do kończyny dolnej.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław