Encefalopatia

Encefalopatia to nie jedna jednostka chorobowa, lecz ogólne określenie stosowane do opisywania uszkodzeń mózgu. Uszkodzenia te mogą mieć różne pochodzenie, w związku z czym wyróżnia się wiele rodzajów encefalopatii.   Rodzaje encefalopatii Wyróżnia się encefalopatie: wrodzone; nabyte. Encefalopatie wrodzone Mogą stanowić następstwo urazów okołoporodowych, infekcji płodowych czy schorzeń matki. W przypadku wrodzonych encefalopatii zdecydowanie najczęstszą […]

Aldosteron

Aldosteron jest najważniejszym mineralokortykoidem. To hormon steroidowy produkowany przez korę nadnerczy. Pełni w organizmie człowieka niezwykle ważne funkcje.   Wydzielanie aldosteronu W przeciwieństwie do glikokortykoidów, wydzielanie aldosteronu regulują w przeważającej części inne czynniki niż ACTH (hormon adrenokortykotropowy). Wśród nich znajdują się głównie: wzrost zawartości we krwi angiotensyny II jako skutek zwiększenia zawartości we krwi reniny […]

Rabdomioliza

Rabdomioliza (ang. rhabdomyolysis) to termin stosowany do określania rozpadu mięśni. Przyczyną tego stanu jest przedostanie się do osocza zawartości komórek mięśniowych (mioglobiny, potasu, fosforanów itp.), uszkodzonych przez substancje toksyczne lub uraz.   Rabdomioliza – przyczyny Bezpośrednio rozpad mięśni powodują czynniki toksyczne takie jak: amatoksyny (zatrucie muchomorem sromotnikowym); tlenek węgla; kolchicyna; glikol etylenowy lub inne alkohole. […]