Mięsień biodrowo-lędźwiowy

Mięsień biodrowo-lędźwiowy (łac. musculus iliopsoas) to nie pojedynczy mięsień, lecz kompleks składający się z mięśni: lędźwiowego większego (łac. musculus psoas major); biodrowego (łac. musculus iliacus). lędźwiowego mniejszego (łac. musculus psoas minor). W ujęciu anatomicznym warto jednak patrzeć na oba mięśnie osobno.   Mięsień biodrowo-lędźwiowy Omawiana grupa