Granulocyty

Granulocyty to krwinki wywodzące się z komórek szpiku kostnego. Dzielą się na granulocyty obojętnochłonne, kwasochłonne i zasadochłonne, przy czym każde z nich pełnią inne, wyspecjalizowane funkcje. Czym są granulocyty? Granulocyty to zróżnicowana grupa komórek zaliczanych do leukocytów, czyli komórek obronnych organizmu. Wszystkie granulocyty posiadają w