Szukaj
Szukaj

Granulocyty

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Granulocyty to krwinki wywodzące się z komórek szpiku kostnego. Dzielą się na granulocyty obojętnochłonne, kwasochłonne i zasadochłonne, przy czym każde z nich pełnią inne, wyspecjalizowane funkcje.

Granulocyty

Czym są granulocyty?

Granulocyty to zróżnicowana grupa komórek zaliczanych do leukocytów, czyli komórek obronnych organizmu. Wszystkie granulocyty posiadają w sobie ziarnistości cytoplazmatyczne zawierające substancje aktywne biologicznie. Biorą one udział w reakcjach zapalnych i alergicznych. Podsumowując, to właśnie obecność tych komórek warunkuje wysoką odporność organizmu człowieka.

Granulocyty obojętnochłonne

Granulocyty obojętnochłonne zwane również neutrofilami, stanowią od 35 do 71% wszystkich krążących we krwi leukocytów. Okres ich połowicznego krążenia we krwi obwodowej wynosi około 7 godzin. Po przejściu przez ścianę naczyń włosowatych do tkanek nie powracają już więcej do krwi krążącej.

Chwilowe i bardzo szybkie zwiększenie liczby neutrofilów krążących może nastąpić w wyniku przesunięcia ich z puli przyściennej do puli swobodnie krążących. Obserwuje się to w trakcie intensywnej pracy mięśni szkieletowych i pod wpływem wydzielonych hormonów rdzenia nadnerczy. Całkowita pula neutrofilów krwi może ulec zwiększeniu pod wpływem toksyn bakteryjnych lub czynników uwalnianych przez same neutrofile. Prawidłowy zakres tych komórek we krwi wynosi 3000-6000 ki/ul, przy czym średnio znajduje się ich 5400 ki/ul.

Funkcje neutrofilów

Neutrofile utrzymują równowagę pomiędzy mikroorganizmami człowieka a szkodliwymi drobnoustrojami. Inwazja drobnoustrojów do środowiska wewnętrznego organizmu jest powstrzymywana w ciągu całego życia człowieka właśnie przez omawiane komórki. Zmniejszenie bezwzględnej liczny neutrofilów we krwi obwodowej poniżej normy jest niebezpieczne, ponieważ liczba ta jest niedostateczna do obrony ustroju przez inwazją drobnoustrojów.

Czynność granulocytów obojętnochłonnych wiąże się z ich właściwościami przemieszczania się, fagocytozy, degranulacji, oddychania wybuchowego i wysyłania humoralnych sygnałów w postaci cytokin. Krążące we krwi neutrofile przyczepiają się do komórek śródbłonka w naczyniach włosowatych i wychodzą z łożyska krwionośnego, kierując się do ognisk zapalnych, ognisk rozmnażania się bakterii czy innych obcych ciał.

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Granulocyty kwasochłonne

Granulocyty kwasochłonne zwane również eozynofilami, stanowią do 8% wszystkich leukocytów. Wykazują te same właściwości co opisane wyżej granulocyty obojętnochłonne. Komórki te są aktywowane przez liczne czynniki chemotaktyczne. Można do nich zaliczyć np. histaminę, leukotrieny B4 czy substancje uwalniane przez pasożyty. Same eozynofile uwalniają leukotrieny C4 i B4 oraz czynniki wzrostowe transportujące alfa i beta. Normy dla tych komórek wynoszą 150-300 ki/ul, przy czym średnio znajduje się ich we krwi 275 ki/ul.

Funkcje eozynofilów

W warunkach fizjologicznych eozynofile inaktywują substancje wywołujące odczyn zapalny, natomiast w warunkach rozwiniętego procesu patologicznego nasilają odczyn zapalny. W stosunku do różnych pasożytów wykazują podobne reakcje do reakcji neutrofilów.

Granulocyty zasadochłonne

Granulocyty zasadochłonne zwane również bazofilami, stanowią do 2% wszystkich leukocytów. W czasie degranulacji wykazują zdolność uwalniania ze swoich błon komórkowych pochodnych kwasu arachidonowego, a w szczególności leukotrienów C4. W błonie komórkowej bazofilów wykazano obecność receptorów dla 5 interleukin oraz dla czynnika wzrostu nerwów.

Funkcje bazofilów

Bazofile uczestniczą w reakcjach związanych z bezpośrednią nadwrażliwością i w reakcjach anafilaktycznych. Immunoglobuliny E wyzwalają degranulację bazofilów. W efekcie następuje uwolnienie zmagazynowanych w ziarnistościach histaminy i heparyny. Znajdująca się w osoczu krwi histamina pochodzi właśnie z ziarnistości bazofilów.

Występują pewne podobieństwa między czynnością tych krwinek a komórek tucznych. Przypuszcza się nawet, że po przejściu granulocytów zasadochłonnych z krwi do tkanek spełniają one tam funkcję komórek tucznych. Prawidłowa ilość bazofilów we krwi nie przekracza 100 ki/ul, przy czym średnio znajduje się ich około 35 ki/ul.

Zobacz również: Jak naturalnie wzmocnić odporność organizmu?

Bibliografia

  1. Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
  2. Ganong W., Fizjologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.


Polecane produkty:

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *