Szukaj
Szukaj

Zaburzenia czucia typu ośrodkowego

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Zaburzenia czucia typu ośrodkowego spowodowane są uszkodzeniami w centralnym układzie nerwowym.

 

Czym są zaburzenia czucia?

Pojęcie to jest często stosowane w neurologii i stanowi ogólną nazwę dla różnego rodzaju nieprawidłowości w odbieraniu bądź przekazywaniu wszelkich informacji o bodźcach do mózgu. Ponadto mogą przybrać różną formę, począwszy od niedoczulicy, poprzez przeczulicę, aż do parestezji. Innymi słowy, mogą być osłabione, wyostrzone bądź przyjąć formę czucia spaczonego, czyli takiego, które w normalnych i fizjologicznych warunkach nie występuje.

Zobacz również: Czucie eksteroceptywne, czucie teleceptywne.

Do przyczyn dolegliwości można zaliczyć między innymi:

 • wszelkie urazy mechaniczne – wówczas dolegliwości występują w okolicy uszkodzonego nerwu;
 • wypadnięcie dysku – objawy mogą przypominać rwę kulszową;
 • ucisk na nerwy obwodowe;
 • niedobory witamin, głównie witaminy B12;
 • choroby mózgu lub inne, np. zespół Guillaina-Barrego;
 • uszkodzenia rdzenia kręgowego.

Ośrodkowy układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN, CUN) stanowi najważniejszą część układu nerwowego człowieka. Chronią go kości czaszki i kręgosłup, gdyż delikatne struktury odpowiadają za wiele życiowych funkcji.

Podstawowy podział OUN obejmuje podział na mózgowie oraz rdzeń kręgowy. Mózgowie z kolei obejmuje następujące struktury:

 • rdzeń przedłużony;
 • tyłomózgowie;
 • śródmózgowie;
 • międzymózgowie;
 • kresomózgowie.

Każda z tych części mózgowia pełni inne, ważne funkcje. Przykładowo w rdzeniu przedłużonym znajdują się ośrodki, które kierują bezwarunkowymi odruchami takimi jak regulacja ciśnienia krwi lub oddychanie. Natomiast w międzymózgowiu znajdują się między innymi ośrodki głodu i sytości, a także popędu płciowego.

Dodatkowo kresomózgowie dzieli się na płaty: czołowy, ciemieniowy, potyliczny i skroniowy. Również w tym przypadku każdy z nich odpowiada za coś innego. W efekcie płat potyliczny zawiera ośrodki wzrokowe, płat czołowy ośrodki związane z pamięcią, płat ciemieniowy ośrodki czucia skórnego i rozumienia, a płat czołowy ośrodki pamięci i koncentracji.

Opisany został jednak podstawowy podział ośrodkowego układu nerwowego. Warto wiedzieć, że to skomplikowana w budowie i funkcjonowaniu struktura, która do tej pory nie została w pełni poznana. W zależności od miejsca uszkodzenia OUN można wyróżnić różnego rodzaju zaburzenia czucia.

Zobacz również: Opony rdzenia kręgowego i mózgowia.

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zaburzenia czucia typu ośrodkowego

W zależności od ich źródła możemy wyszczególnić następujące rodzaje dolegliwości:

 • korowe;
 • torebkowe;
 • wzgórzowe;
 • pniowe;
 • rdzeniowe.

Korowe zaburzenia czucia

To zmiany związane są z polem projekcyjnym kory czuciowej w zakręcie zaśrodkowym półkuli mózgu. Do głównych objawów można tutaj zaliczyć:

 • zaburzenia czucia – zazwyczaj plackowate;
 • brak zaburzeń czucia wibracji i ułożenia;
 • współistniejące upośledzenie precyzji ruchu w kończynach;
 • brak bólu.

Torebkowe zaburzenia czucia

Dotyczą połowy ciała po stronie przeciwnej do ogniska uszkodzenia, zaburzeniu ulegają wszystkie rodzaje czucia.

Objawy współistniejące (ze względu na bliskie położenie drogi piramidowej i wzrokowej względem drogi czuciowej w torebce wewnętrznej) obejmują:

 • spastyczny niedowład połowiczy;
 • zaburzenia w polu widzenia o charakterze niedowidzenia połowiczego.

Wzgórzowe zaburzenia czucia

Występują na skutek niedrożności naczyń wzgórzowych. Objawy obejmują:

 • połowicze zaburzenia czucia;
 • towarzyszący ból samoistny, wyzwalany przez dotyk (hiperpatia), pacjent nie określa lokalizacji;
 • osłabione czucie głębokie, niemożność identyfikacji przez dotyk znanych przedmiotów.

Z kolei objawy współistniejące to:

 • przemijający niedowład połowiczy wiotki;
 • niedowład nerwu twarzowego typu ośrodkowego;
 • ruchy mimowolne pląsawiczo-atetotyczne lub zaburzenia ataktyczne, towarzyszące ruchom celowym wraz z zaburzeniami czucia ułożenia.

Pniowe zaburzenia czucia

Są spowodowane uszkodzeniami dróg czuciowych na poziomie pnia mózgu.

W rezultacie objawiają się naprzemiennymi zaburzeniami czucia o charakterze połowiczym – porażenia spastyczne lub wiotkie nerwów czaszkowych, występują po stronie ogniska uszkodzenia, a nerwów obwodowych po stronie przeciwnej.

Rdzeniowe zaburzenia czucia

Występują zależnie od miejsca i rozległości uszkodzenia czuciowych dróg rdzeniowych. W efekcie:

 • przy uszkodzeniach wewnętrznych rdzenia pojawia się czucie rozszczepione;
 • uszkodzenie dróg czuciowych na zewnątrz rdzenia powoduje objaw „wstępowania” zaburzeń czucia.


Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Kwolek A., Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *