Fotodepilacja Wrocław

Badanie więzadeł pobocznych stawu kolanowego (piszczelowego i strzałkowego)

Badanie więzadeł pobocznych stawu kolanowego

Pozycja wyjściowa i wykonanie (więzadło poboczne piszczelowe)

Pacjent w leżeniu tyłem, kończyna dolna badana zgięta w stawie kolanowym. Badając więzadło poboczne piszczelowe jedną ręką obejmujemy staw kolanowy tak, by kłąb kciuka opierał się na kłykciu bocznym kości udowej. Drugą rękę przykładamy do podudzia od strony przyśrodkowej. Wykonujemy próbę zepchnięcia uda przyśrodkowo, a podudzia – bocznie. Palpacyjnie wyczuwamy szczelinę przyśrodkową stawu kolanowego.

Interpretacja:

Wynik jest dodatni, jeśli wystąpi koślawość kolana – świadczy to o uszkodzeniu więzadła pobocznego piszczelowego (niestabilność przyśrodkowa).

Sklep Spirulina

Pozycja wyjściowa i wykonanie (więzadło poboczne strzałkowe)

Analogicznie badając więzadło poboczne strzałkowe – spychamy staw kolanowy bocznie, a podudzie przyśrodkowo.

Interpretacja:

Wówczas otwarcie szczeliny bocznej (szpotawość kolana) świadczy o uszkodzeniu tego więzadła (niestabilność boczna).

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław