Medfile

Odruch miotatyczny (własny mięśnia) to odruch, którego łuk odruchowy ma początek w receptorze znajdującym się w mięśniu, a mięsień ten jest jednocześnie efektorem tego ruchu. Najbardziej popularny odruch miotatyczny to odruch kolanowy.

Odruch miotatyczny – odruch kolanowy

Odruch miotatyczny (odruch kolanowy)Odruch kolanowy to odruch na rozciąganie, ponieważ skurcz mięśnia czworogłowego uda jest następstwem pobudzeń, które wychodzą z wrzecion tego właśnie mięśnia, gwałtownie rozciągniętych przez uderzenie w jego ścięgno tuż poniżej rzepki (tzw. więzadło podrzepkowe).

Informacje aferentne Ia z wrzeciona przez drogę obwodowego neuronu dochodzą bezpośrednio (połączenie monosynaptyczne) lub pośrednio (z udziałem interneuronu) do motoneuronów unerwiających włókna mięśniowe zewnątrzwrzecionowe mięśnia czworogłowego, które (jeżeli zostaną wystarczająco pobudzone) kurczą się i powodują wyprost w kolanie.

Informacja aferentna Ia, dzięki odgałęzieniom aksonu komórki pseudojednowypustkowej w okolicach rdzenia kręgowego, przekazywana jest również do ośrodków nadrdzeniowych (takich jak np. kory mózgu). W tych ostatnich informacje są analizowane i ewentualnie przekazywane z powrotem do motoneuronów. Do motoneuronów dochodzą one drogami zstępującymi, mając na nie wpływ pobudzający lub hamujący. Dzięki ośrodkom nadrdzeniowym osoba, która ma badany odruch kolanowy, może w dużej mierze świadomie go kontrolować (wzmocnić lub osłabić).

Sklep Spirulina

Czas upływający od zadziałania bodźca do wystąpienia odruchu nazywa się czasem utajenia odruchu. W odruchu miotatycznym wynosi on około 10-12 ms, przy czym opóźnienie synaptyczne to od 0,4 do 0,6 ms.
Zapoczątkowaniu odruchu kolanowego przypisuje się reakcję wrzecion mięśniowych na uderzenie w ścięgno. Jednak na przebieg odruchu mają także wpływ inne receptory (skórne, stawowe, narządy ścięgniste). Zwłaszcza narządy ścięgniste, znajdujące się w mięśniu czworogłowym odgrywają znaczącą rolę.

 

Odruch miotatyczny ma podstawowe znaczenie w pracy mięśni. Przypisuje mu się między innymi funkcję samoregulacji napięcia mięśni np. w trakcie utrzymywania równowagi. Gdy utrzymujemy wyprostowaną postawę ciała, dana grupa mięśni podtrzymujących tę postawę, w wyniku oddziaływania czynników z zewnątrz, ulega rozciąganiu. Reagujące na to, dane wrzeciona mięśniowe tych mięśni, na drodze odruchu miotatycznego, doprowadzają do zwiększania ich napięcia (a nawet skurczu), przywracając postawę wyjściową. Oczywiste jest też, że w przypadku utrzymywania równowagi odgrywają również wielką rolę inne łuki odruchowe, a przede wszystkim odruchy wywodzące się z narządów równowagi (przedsionkowych).

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław