Szukaj
Szukaj

Praktyki dla studentów fizjoterapii

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Praktyki dla studentów fizjoterapii są obowiązkowym elementem nauczania na studiach wyższych na danym kierunku. Pozwalają zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętność obchodzenia się z pacjentem, jak również kształtują relacje interpersonalne. Pozwalają na wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej w rzeczywistej pracy.

Praktyki dla studentów fizjoterapii

Praktyki dla studentów fizjoterapii – wymagania

Obecnie (2023 rok) prowadzone są jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapii, na których powinny odbyć się praktyki:

  • asystenckie / wdrożeniowe – 150 godzin;
  • w pracowni kinezyterapii – 300 godzin;
  • w pracowni fizykoterapii – 200 godzin;
  • kliniczne w zakresie fizjoterapii dzieci i dorosłych – 510 godzin.

Każdy rodzaj tych praktyk jest dla wszystkich studentów obowiązkowy. Przeważnie odbywają się one w wyznaczonych bądź samodzielnie wybranych szpitalach, niekiedy jednak dopuszcza się odbycie ich w innych placówkach medycznych, gdzie świadczone są usługi fizjoterapeutyczne.

Asystenckie praktyki dla studentów fizjoterapii

Ich celem jest wdrożenie studenta w praktyczny świat fizjoterapii. Pozyskuje on wiedzę na temat wymogów sanitarno-epidemiologicznych danej placówki, poznaje zasady podstawowej opieki pielęgnacyjnej w poszczególnych ośrodkach oraz ocenia swoje predyspozycje do wykonywania zawodu. Celem jest również poznanie dokładnej oferty danej placówki, np. zakres świadczonych zabiegów fizykalnych. Wstępnie nabywane są też umiejętności wchodzenia w interakcję z pacjentem: rozmowa, wysłuchanie jego problemów, empatia, cierpliwość. Praktyki asystenckie odbywają się na pierwszym roku studiów.

Patronite
Patronite

Praktyki dla studentów fizjoterapii w pracowni kinezyterapii

Głównym celem praktyk w pracowni kinezyterapii jest nauczenie studentów prowadzenia dokumentacji medycznej w placówkach służby zdrowia, a także nabycie umiejętności efektywnego, zrozumiałego i bezpiecznego prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych. Student może prowadzić zajęcia grupowe lub indywidualne, dobierając i prezentując pacjentom ćwiczenia, które mają wykonać. Dzięki temu uczy się indywidualnego doboru ćwiczeń do problemu zdrowotnego swoich pacjentów, a także kształtuje ich zrozumiałe przekazywanie, co wbrew pozorom nie jest takie proste. Praktyki w pracowni kinezyterapii odbywają się na drugim roku studiów.

Praktyki dla studentów fizjoterapii w pracowni fizykoterapii

Na praktykach w pracowni fizykoterapii student ma nabyć umiejętności stosowania energii fizycznych: energii termicznych, promieniowania podczerwonego, światła widzialnego, światła laserowego i światła spolaryzowanego oraz zabiegów z zakresu elektroterapii: pól elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości, pól magnetycznych małej częstotliwości, fali ultradźwiękowej oraz aerozoloterapii w zabiegach fizjoterapeutycznych u pacjentów z uwzględnieniem dawkowania, wskazań i przeciwwskazań oraz BHP. Uczy się nie tylko dobierać zabiegi i ich dawki do subiektywnych odczuć oraz realnych potrzeb pacjentów, ale i obsługi poszczególnych urządzeń.

Praktyki kliniczne

Praktyki kliniczne odbywają się na poszczególnych oddziałach szpitalnych, dzięki czemu student uczy się pracować z różnymi pacjentami. Do oddziałów, na których odbywa się praktyki, zalicza się m.in. kardiologię, ortopedię, rehabilitację, reumatologię, geriatrię, neurologię czy oddział intensywnej terapii. Dzięki temu student może dodatkowo sprawdzić, z jakimi problemami zdrowotnymi pracuje się mu najlepiej i ukierunkować swoją działalność na przyszłość. Praktyki kliniczne (a także wszystkie pozostałe rodzaje) mogą być wykonywane również na wakacjach. Dobór ram czasowych zależy od danej uczelni.

Praktyki dla studentów fizjoterapii – co jeszcze warto wiedzieć?

Praktyki dla studentów fizjoterapii są darmowe, a uczelnia powinna posiadać umowy z poszczególnymi placówkami. Student, chcąc samodzielnie zmienić placówkę praktyk, powinien przedstawić w uczelni stosowny wniosek zawierający również zgodę nowej placówki na odbycie praktyk. Godzina praktyki równa jest godzinie dydaktycznej (45 min). Wszystkie wykonywane działania są umieszczane w dzienniczku praktyk, podpisywanym przez koordynatora praktyk.

Bibliografia

  1. Wydział nauk o zdrowiu. Kierunek fizjoterapia, Dziennik praktyk studenckich.
  2. KIF – Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Dla Studentów.
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *