Szukaj
Szukaj

Geriatria

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Geriatria jest jednym z elementów gerontologii – nauki zajmującej się badaniem i opisem procesu starzenia się oraz starości. Geriatria jako dział medyczny obejmuje chore osoby starsze, a także zajmuje się profilaktyką i leczeniem chorób występujących u pacjentów w starszym wieku. Jednym z pojęć w geriatrii jest starzenie się. To inaczej proces nieodwracalnych zmian narządowych, który dotyczy wszystkich organizmów żywych.

Geriatria

Długość życia

Dzięki rozwojowi medycyny oraz świadomości ludzi średnia długość życia stale się wydłuża. Pod koniec XIX wieku w Grecji 50% osób dożywało 40 roku życia. Współcześnie dla całego świata szacuje się, że jest to 66 lat.

Ciekawostką jest, że najstarszą zmarłą osobą była Jeanne Calment, która przeżyła 122 lata i 164 dni, zachowując przy tym sprawność zarówno psychiczną jak i fizyczną.

Rodzaje starzenia się

Wyróżnić można 3 rodzaje starzenia się:

 • normalne;
 • pomyślne;
 • patologiczne.

Starzenie się normalne (niekiedy określane jako fizjologiczne) to proces zachodzący przy nieobecności chorób. Oznacza to, że zmiany narządowe wynikają jedynie z upływu lat.

Starzenie się pomyślne obejmuje stan, gdy osoby starsze zachowują znaczną sprawność fizyczną i umysłową, zdecydowanie większą niż w przypadku osób starzejących się normalnie.

Starzenie się patologiczne to proces, gdzie równolegle do zmian wynikających z upływu czasu występują zmiany wynikające z obecności chorób przewlekłych.

Starość z kolei możemy podzielić na wczesną i późną. Wczesna obejmuje pierwsze 10 lat, natomiast późna rozpoczyna się po ukończeniu 75 roku życia.

Patronite
Patronite

Zobacz również: Zmiany układowe u osób starszych.

Zmiany narządowe

Procesowi starzenia się towarzyszą zmiany narządowe każdego układu. Jest to fizjologiczne i nieuniknione. Najważniejsze zmiany obejmują:

 • zmiany jakościowe i zmniejszenie zawartości wody w chrząstkach stawowych, a w efekcie zwiększenie podatności na urazy;
 • zmniejszenie elastyczności więzadeł i torebek stawowych;
 • pogorszenie widzenia na bliskie odległości w wyniku zmniejszenia zdolności akomodacji oka;
 • pogorszenie słuchu;
 • zmniejszenie elastyczności naczyń tętniczych, aktywności węzła zatokowo-przedsionkowego, zdolności relaksacji mięśnia sercowego oraz syntezy czynników naczyniorozkurczających;
 • zmniejszenie ruchomości klatki piersiowej i pojemności życiowej płuc;
 • pogorszenie wymiany gazowej;
 • zmniejszenie liczby neuronów w organizmie oraz zwolnienie przewodzenia impulsów;
 • zmniejszenie masy, objętości i pojemności nerek;
 • suchość w jamie ustnej;
 • zwolnienie motoryki żołądka i zmniejszenie kwaśności soków żołądkowych;
 • zwolnienie perystaltyki jelit;
 • zmiany w gospodarce hormonalnej.

Zobacz również: Jelito cienkie i jelito grube – budowa i funkcje.

Geriatria – specyfika starszego pacjenta

Geriatria zajmuje się badaniem osób starszych, zatem należy pamiętać o szczególnym podejściu do tej grupy pacjentów. Pacjent starszy to osoba w wieku podeszłym, tzn. ma ukończone co najmniej 65 lat. Grupa chorych jest niejednorodna, ponieważ ma miejsce indywidualny przebieg procesu starzenia się.

Opieka nad starszymi pacjentami powinna uwzględniać wszystkie aspekty choroby. Do jej zapewnienia potrzebna jest współpraca wielu specjalistów. Wśród nich nie może zabraknąć pielęgniarki, lekarza prowadzącego oraz fizjoterapeuty. Ważniejszym wyzwaniem geriatrii jest konieczność odróżnienia nakładających się zmian chorobowych na zmiany będące konsekwencją procesu starzenia się.

Jedną z najbardziej typowych cech pacjenta starszego jest wielochorobowość, czyli współwystępowanie kilku chorób przewlekłych. Najczęstszą dolegliwością w tej grupie wiekowej są zwyrodnienia stawów, które diagnozuje się aż u około 80% osób po 75 roku życia.

Zobacz również: Zwyrodnienie kręgosłupa.

W stosunku do pacjenta geriatrycznego należy podejść z dużą cierpliwością i wyrozumiałością. Często z powodu zaburzeń słuchu lub wzroku należy kilkukrotnie powtórzyć swoją wypowiedź. Tacy ludzie są również mniej sprawni ruchowo, mogą poruszać się opieszale lub niezgrabnie. Podczas kontaktu z osobą starszą każdy z tych aspektów powinien być wzięty pod uwagę.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Wieczorowska-Tobis K., Kostka T., Borowicz A., Fizjoterapia w geriatrii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *