Geriatria

Geriatria

Geriatria jest jednym z elementów gerontologii – nauki zajmującej się badaniem i opisem procesu starzenia się oraz starości. Geriatria jako dział medyczny obejmuje chore osoby starsze, a także zajmuje się profilaktyką i leczeniem chorób występujących u pacjentów w starszym wieku. Jednym z pojęć w geriatrii jest starzenie się. To inaczej proces nieodwracalnych zmian narządowych, który […]