Sprawdzony Fizjoterapeuta

Łuk odruchowy – droga jaką przebywa impuls nerwowy od receptora do efektora.

Łuk odruchowy – budowa

Zbudowany jest on z 5 głównych części:

1. Receptora.
2. Aferentnego włókna nerwowego (dośrodkowa droga doprowadzająca neuronu czuciowego – grzbietowa).
3. Ośrodkowego układu nerwowego (kora mózgu, rdzeń kręgowy, móżdżek).
4. Eferentnego włókna nerwowego (odśrodkowa droga wyprowadzająca neuronu ruchowego – brzuszna).
5. Efektora.

Medfile

Przykładem występowania łuku odruchowego jest odruch kolanowy, który przedstawiamy na poniższym filmie:

Aktualizacja:

Strefa Fizjoterapii