RSQ Technologies

Nerwoból międzyżebrowy (neuralgia intercostalis) – fizjoterapia

1. Naświetlanie promieniami widzialnymi oraz podczerwonymi:

– lampa Minina z żarówką fioletową lub niebieską;Nerwobol miedzyzebrowy - fizjoterapia
– lampa Sollux z filtrem niebieskim.

2. Promienie nadfioletowe:

E I° – II°

3. Okłady parafinowe

4. Galwanizacja

a) ułożenie elektrod:

Elektroda powierzchniowa 200 cm2 – anoda – na kręgosłup w okolicy wierzchołka korzenia chorego nerwu.

Elektroda katoda – po przeciwnej stronie.

Natężenie: od podprogowego do progowego.

Czas: 5-15 minut

b) ułożenie elektrod:

Elektroda: 5 x 8 cm lub 5 x 10 cm – anoda – na odcinku piersiowym kręgosłupa – miejsce rdzenia, z którego wychodzą korzenie odpowiednich nerwów międzyżebrowych.

Elektroda: 5 x 12 cm – katoda – poziomo na przestrzeniach międzyżebrowych od przodu (u kobiet w okolicy pochwowej przedniej, u mężczyzn – w okolicy przymostkowej)

Natężenie: 4-6 mA.

Czas: 10-15 minut.

c) przy nerwobólu obustronnym – ułożenie elektrod:

Dwie elektrody 5 x 12 cm – katoda – połączone przewodem rozwidlonym i ułożone nad przestrzeniami międzyżebrowymi od przodu.

Elektroda: 5 x 8 cm – anoda – w okolicy kręgosłupa na wysokości odpowiednich nerwów międzyżebrowych.

Natężenie: 6-8 mA.

Czas: 10-15 minut.

5. Kąpiel dwukomorowa kończyn górnych:

Temperatura wody: 37°C

Komory: anoda.

Elektroda: 5 x 8 cm – katoda – segmentarnie.

Natężenie: od podprogowego do progowego podczas dobrej tolerancji.

Czas: 5-10-15 minut.

Uwaga!
Przeciwwskazanie – ostre zapalenie nerwów.

6. Jonoforeza:

– wapniowa 1% – z anody;
– nowokainy 0,5-1% – z anody;
– lignokainy 2% – z anody;
– histaminy 1:10 000 lub 1:20 000 – z anody;
– witamina B1 – z anody.

Elektroda czynna: na okolicy odcinków rdzenia.

7. Prądy Traberta:

Katoda – na odcinku bolesnym.

Anoda – w odległości 3 centymetrów.

Natężenie: stopniowo zwiększane do granicy tolerancji.

Czas: 15 minut.

Zabiegi: codziennie.

Seria: 6-8 zabiegów.

8. Prądy diadynamiczne

a) Elektrody punktowe podwójne – przykręgosłupowo, od dołu idąc przez każdy segment.

Basis: do 1 mA.

Prąd DF: 1 minuta.

Prąd CP lub LP: 1-2 minuty.

Natężenie: do granicy tolerancji.

b) Elektrody punktowe podwójne – ustawienia wzdłuż przebiegu nerwu:

– okolica przykręgowa – 3 minuty;
– linia pachowa – 2 minuty;
– okolica międzyżebrowa od przodu – 1 minuta;
– okolica przymostkowa – 1 minuta.

Basis: do 1 mA.

Prąd CP: 2-3 mA.

Łączny czas zabiegu: 7 minut.

9. Prądy interferencyjne:

Stabilne – tylko w okresie przewlekłym.

Częstotliwość stała: 100 Hz.

Natężenie: podprogowe.

Czas: 5 minut.

Częstotliwość rytmiczna: 50 – 100 Hz.

Czas: 5 minut (można odrobinę dłużej przy dobrej tolerancji).

Natężenie: od podprogowego zwiększane łagodnie do progowego.

Uwaga!
Przeciwwskazanie: przy ostrych stanach zapalnych nerwów.

Sklep Spirulina

10. Diatermia krótkofalowa:

Ułożenie elektrod:

Elektroda szt. II – odległość 2 cm – na wysokości nerwu międzyżebrowego od tyłu w okolicy przykręgowej i w miejscu zakończenia nerwu.

Dawka: I

Czas: 3-10 minut.

Uwaga!
Zabieg powinien być stosowany wraz z prądami diadynamicznymi.

Segmentarnie:

Ułożenie elektrod:

Elektroda szt. czynna: odległość 2 cm.

Elektroda szt. bierna: odległość 3 cm.

Dawka:

Stan ostry: I, czas: 1-3 minuty.

Stan przewlekły: II, czas: 3-8 minut.

Uwaga!
Przeciwwskazanie w ostrych zapaleniach nerwów.

11. Ultradźwięki:

a) Segmentarnie:

0,2 W/cm2

Czas: 5 minut.

Miejscowo:

0,05 -0,1 W/cm2

Czas: 3-5 minut.

Zabiegi: co drugi dzień.

Seria: 12 zabiegów.

b) Przykręgowo oraz wzdłuż przebiegu nerwu (wyłączając okolicę serca):

0,3-0,6 W/cm2

Czas: 5-10 minut.

Zabiegi: co drugi dzień.

Seria: 5-10 zabiegów.

12. Masaż podwodny

13. Natrysk deszczowy o temperaturze zimnej:

a) Temperatura: 38-42°C.

Czas: 25-40 sekund.

b) Temperatura: 8-12°C.

Czas: 2-5 sekund.

Powtórzyć 5-6 razy. Zawsze kończyć zimnym natryskiem.

14. Natrysk nitkowaty o charakterze rozpylającym:

Otwór nasadki: 0,5 mm.

Ciśnienie: 3-4 atmosfery.

15. Kąpiele lecznicze:

– solankowe – 0,5-1,5%

Temperatura: 37-38°C.

Czas: 10-15 minut.

– siarczkowo-siarkowodorowe

Temperatura: 36-38°C.

– aromatyczne

Temperatura: 37-40°C.

– radoczynne

Temperatura:

37-38°C.

16. Okłady borowinowe:

Temperatura: 40-44°C.

Czas: 10-30 minut.

Zabiegi: co drugi dzień.

17. Kinezyterapia:

– ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem mięśni oddechowych;
– ćwiczenia uruchamiające klatkę piersiową.

18. Kinesiotaping

19. Leczenie uzdrowiskowe:

Uzdrowiska:

– Busko Zdrój;
– Iwonicz Zdrój;
– Lądek Zdrój;
– Przerzeczyn Zdrój.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław