Sprawdzony Fizjoterapeuta

Predyspozycje

względnie elementarne cechy strukturalne i funkcjonalne organizmu człowieka, w znacznym stopniu uwarunkowane genetycznie i możliwe do pomiaru za pomocą nauk podstawowych. (Szopa 1996)

Medfile

Aktualizacja:

Strefa Fizjoterapii